Esther

blog

Hand in hand

28 juni 2018

De zomervakantie komt in zicht. Wordt het een vakantie in eigen land, een reis door Europa, of nog verder? Hoe dan ook, als oud-medewerker van de ANWB-alarmcentrale weet ik dat nu de caravans worden schoongemaakt en ingericht, de fietsen gesmeerd of de tickets geboekt. Verkiezingen staan dan - terecht! - niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Toch lopen de voorbereidingen voor de verkiezingen van volgend jaar, voor de Provinciale Staten in maart en het Europees Parlement in mei, al volop.

Met aanvoerder Derk Boswijk trekt ons CDA met jeugdig elan én ervaring naar de kiezer. Een aantal thema’s bij de provinciale verkiezingen zijn nauw verbonden met ontwikkelingen in Europa en de wereld. Het besluit om te stoppen met Gronings aardgas stelt ons voor de keuze: meer importeren en afhankelijker worden van Rusland of het produceren van eigen, hernieuwbare energie - hetgeen ook nog eens banen oplevert in eigen regio en niet aan de andere kant van de wereld. En hoe regelen we onze cyberveiligheid? Dat is van groot belang voor bedrijven, zeker in een regio als Utrecht die al meerdere keren werd uitgeroepen tot meest innovatieve regio van Europa. Hoe zorgen we ervoor dat we als Nederland én Europa economisch sterk blijven in een wereld die steeds minder voorspelbaar wordt? Voldoende aandacht voor onderzoek, innovatie en opleiding, maar ook investeringen in snel internet - ook op het platteland - zijn dan van levensbelang. Allemaal voorbeelden van hoe ons werk in Europa en de provincie hand in hand gaat, waarbij de EU dienend kan en moet zijn aan de landelijke politiek in Den Haag, maar vooral in eigen dorp, stad en provincie.

Dit is ook de manier waarop het CDA de voorbereidingen voor de Europese verkiezingen aanvliegt: van onderop en met inbreng uit alle provincies en van de leden. De provinciale 'Europa Special’ in Utrecht vond afgelopen maand al plaats en stond in het teken van innovatie en identiteit. Goed ook om daar te horen hoe de Universiteit Utrecht toponderzoek kan verrichten met Europese ondersteuning en in een netwerk van Europese universiteiten. Ook hier sta je samen sterker.

Ook bij de ‘CDA500’ op het partijcongres op 2 juni in Den Bosch werd er volop over de EU gedebatteerd en werden er concrete suggesties gedaan. Mensen zien dat een sterk Europa van groot belang is in een wereld waarin de Verenigde Staten niet meer automatisch onze bondgenoot zijn, waarin Poetin probeert te verdelen en heersen en waarin China economisch en langzaam ook militair steeds assertiever wordt. Een oorlog in het Midden-Oosten leidt meteen tot vluchtelingenstromen op de Middellandse Zee. En wanneer Trump zich terugtrekt uit het klimaatakkoord van Parijs, geven we het dan op of proberen we met andere partners rentmeesterschap handen en voeten te geven zodat we onze planeet op een verantwoorde manier aan onze kinderen overdragen? Zie daar de centrale thema’s die de honderden aanwezige leden bespraken in Den Bosch.

De inbreng van de leden in Utrecht, de overige provincies en op het partijcongres wordt meegenomen door de schrijfgroep en wordt verwerkt in het verkiezingsprogramma. Nogmaals hartelijk dank voor de organisatie en de goede opkomst. Ik wens iedereen een goede vakantie toe. En straks uitgerust weer aan de slag, hand in hand.