Chris

blog

De donkere dagen van december

7 december 2018

Het is weer stukken donkerder geworden. Niet mijn favoriete tijd van het jaar. ’s Ochtends nog donker als je opstaat en ’s avonds al weer donker voor je thuiskomt. Sommige mensen vinden het leuk, want gezellig. Ik ben er niet zo blij mee. In het donker blijft te veel onzichtbaar en lijken sommige zaken enger en belangrijker dan wanneer ze in het licht staan.

Zo ook in de provinciale politiek. De komende weken worden de Statenvergaderingen beheerst door drie rapporten die geschreven zijn naar aanleiding van onderzoeken naar vermeende misstanden, communicatieproblemen of belangenverstrengeling.

Gelukkig is van mogelijke misstanden in de zin van schendingen van integriteitsregels, bevoordeling/benadeling of onrechtmatig handelen of belangenverstrengeling geen sprake. Wel is duidelijk geworden dat de provincie niet functioneert zoals van een overheidsorganisatie verwacht mag worden: professioneel, transparant en in gelijke situaties op gelijke wijze.

Dit baarde ons al enige tijd zorgen. De vermoedens die we hadden zijn helaas uitgekomen. Onder aanvoering van het CDA is daarom al in 2017 een traject ingezet waardoor de controle van het provinciale apparaat beter georganiseerd wordt. Naar nu blijkt zullen we een extra tandje bij moeten zetten om een cultuuromslag en organisatieverandering te realiseren om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. De ingezette aanpassingen geven ons het vertrouwen dat de leiding van de ambtelijke organisatie de urgentie van de verandering inziet. Vanuit de politiek ondersteunen we deze graag en vol verve: Nu doorpakken voor een goede organisatie in de toekomst.

Inmiddels is de adventtijd aangebroken. In de kerk bereiden we ons voor op de viering van de komst van Jezus. Ik weet niet hoe dit door u beleefd wordt maar voor mij is dit ieder jaar weer de voorbereiding op het feest van Gods belofte aan de mens: Ik ben er altijd.

Ik hoop dat u dit, net als ik, ook als feest beleeft en troost en bemoediging uit kunt halen in deze donkere dagen.

Goede feestdagen en een gezegend 2019