Mensen

Mirjam Maasdam

Mirjam_facebook_1

Functie:

Gedeputeerde

Commissie:

Landelijk gebied, Natuur, Transformatieopgaven en OmgevingsvisieMijn naam is Mirjam Maasdam (1967). Ik ben met mijn gezin woonachtig in Zeist. Namens het CDA ben ik vanaf 13 maart 2017 de nieuwe gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Ik hou mij als gedeputeerde bezig met de portefeuilles landelijk gebied, natuur, transformatieopgaven en de omgevingsvisie. De transformatieopgaven gaan over leegstand van kantoren, detailhandel, maar bijvoorbeeld ook agragrische leegstand. De rode draad voor mij is hierbij om dit samen te doen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Ik wil mij inzettten voor een landelijk gebied waar iedereen nu, en in de toekomst, van kan genieten. En waar ondernemers een gezond bedrijf kunnen blijven runnen.

Het CDA is de partij die oplossingen heeft voor problemen waar we binnen de provincie Utrecht, maar ook breder, mee te maken hebben. Of het nu gaat om vraagstukken rond duurzame energie of de leegstand in dorps- en/ of stadscentra, waardoor de leefbaarheid achteruit gaat. Het CDA kiest voor oplossingen die draagvlak hebben in de samenleving.

Uit eigen ervaring weet ik dat oplossingen alleen succesvol zijn als ze zijn bedacht samen met de mensen die de problemen ervaren. Samenhang en veiligheidsgevoel groeit pas als je ontmoeting creëert, mensen aanspreekt en kansen biedt. Dat doe je door mensen mede-eigenaar van de oplossing te maken. Dit laatste is voor mij het belangrijkste uitgangspunt, dat als een rode draad door mijn werk en nevenactiviteiten is verweven.

In mijn jeugd studeerde ik bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na mijn studie werkte ik zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, onder meer bij de gemeente Enschede waar ik was betrokken bij de nasleep van de vuurwerkramp.

Ik ben al vele jaren actief voor het CDA. Ik ben bestuurslid geweest van de CDA Vrouwen en lid van de Programmacommissie in 2012. In 2011 werd ik voor het CDA lid van de Provinciale Staten. Sinds 2015 in de rol als fractievoorzitter. Tot maart 2017 werkte ik bij Zorgverzekeraars Nederland.Contactgegevens

LinkedIn

Zeist

Twitter

DerkBoswijk

#Gelegesjes bij het tuincentrum. #kerstboom weer duurder....

DerkBoswijk

3 jaar geleden met succes het CDA initiatiefvoorstel Glasvezel in buitengebieden verdedigd en begin dit jaar de eerste werkende glasvezel verbindingen opgeleverd. In aantal gebieden lopen een... https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2360316617316051&id=100000132085664