Mensen

Ko Droogers

Ko_Droogers


Al bijna mijn hele leven woon ik in Kamerik. Ik ken daarom de problemen van de zakkende veenbodem, wateroverlast en de belangen van een gezonde landbouw. Mijn ervaring als weg- en waterbouwkundige, gemeenteraadslid en belangenbehartiger bij de ANWB kan ik goed gebruiken in het bestuur van het waterschap.

Het waterschap moet van, voor en met mensen zijn! Het CDA zet zich binnen het waterschap in voor duurzaamheid, kostenbeheersing, eerlijke lastenverdeling en een open transparante organisatie. Hiernaast zijn voor mij belangrijke speerpunten:

-Veilige dijken die bestand zijn tegen de klimaatsverandering.

-Waterpeilen die aansluiten bij de functie van het gebied.

-Moderne en efficiënte rioolwaterzuiveringen.

-Kansen benutten voor medegebruik.Contactgegevens

Kamerik