Netwerken

Waterschap HDSR

HDSR

Het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) ligt nagenoeg in zijn geheel in de provincie Utrecht. HDSR regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ze zijn er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Voor meer informatie over het waterschap kunt u hier klikken. Klik hier voor een kaart van de waterschappen binnen Utrecht. Onder welk waterschap valt u? 

 

CDA in HDSR

Het CDA heeft drie zetels. Bernard de Jong, Karin Sommer-de Vries en Ko Droogers vormen samen een enthousiast team. Lees hier de standpunten en hier het hele verkiezingsprogramma voor het CDA in HDSR. 

Volg ons ook op Instagram via @utrechtwaterschap 

 

Laatste nieuwsberichten

Statenleden en waterschappers geïnstalleerd

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

CDA kiest voor watersporters en sportvissers