Derk_2_2

nieuws

CDA komt met initiatiefvoorstel familiebedrijven

20 november 2017

Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Utrechtse economie. In de provincie Utrecht is 61% van de bedrijven een familiebedrijf, 27% van de banen is binnen een familiebedrijf en zij dragen bij aan 31% van de totale omzet. Uit onderzoek van onder andere ING en Nyenrode blijkt dat familiebedrijven een sterke regionale binding hebben en beter uit de crisis zijn gekomen dan andere bedrijven. Daarnaast blijkt dat familiebedrijven een grote maatschappelijke betrokkenheid hebben. Ze doen meer aan duurzaamheid en innovatie dan niet-familiebedrijven. Ook doen zij meer aan scholing en opleidingsplaatsen en is de werkgelegenheid sterker toegenomen. En is de maatschappelijke betrokkenheid van familiebedrijven groter dan bij bedrijven die geen familiebedrijf zijn. Ze zijn nauw verbonden bij de lokale gemeenschap, besluitvorming ligt in de regio en er is vaker een band met lokale toeleveranciers en lokale verengingen. Hierdoor dragen ze in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie. 

Maar nu de andere kant van de medaille.  

Ongeveer 70 procent van de familiebedrijven overleeft een bedrijfsopvolging niet. Dit wordt ook bevestigd door promotieonderzoek van Dr. Ilse Matser. Opvolgingsproblematiek is een specifieke uitdaging voor familiebedrijven. Zij kunnen hun opvolger enkel werven uit de kleine familiekring terwijl andere bedrijven dat breed kunnen doen. Vaak speelt mee dat over bedrijfsopvolging onvoldoende of te laat wordt nagedacht en dat er geen goede voorbereidingen worden getroffen. De overgang in leiding en eigendom vraagt veel expertise van bedrijven en een lange voorbereidingstijd. Tenslotte blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel en de Hogeschool Utrecht dat het aantal bedrijfsoverdrachten door de vergrijzing zal toenemen; 35% van de ondernemers is ouder dan 50 jaar. Er is dus een urgent probleem.  

Al meerdere keren heeft het CDA door middel van schriftelijke vragen en moties aandacht gevraagd voor familiebedrijven. Helaas wordt er naar onze mening te weinig gedaan vanuit de provincie Utrecht. Dit beeld wordt bevestigd door meerdere Utrechtse familiebedrijven, brancheorganisatie en onderwijsinstellingen die ik de afgelopen maanden heb gesproken. Stuk voor stuk zijn ze blij dat er vanuit de Staten nu aandacht is en bereidheid om mee te werken en te denken hoe we deze uitdaging kunnen aanvliegen. Daarom zijn wij voornemens om begin volgend jaar een initiatiefvoorstel in te dienen.