Landbouw_akker

nieuws

Discussieavond Herijking Landbouwvisie

30 januari 2018

In 2018 staat de Herijking Landbouwvisie op de agenda. Daarom nodigen we u van harte uit voor een discussieavond hierover. Deze zal op woensdagavond 7 februari 2018 van 20.00 tot 22.00 uur in het provinciehuis te Utrecht plaatsvinden. Fractievoorzitter Chris Westerlaken zal de avond leiden en Statenlid Teus van Oosterom zal het onderwerp inleiden en toelichten.

Graag aanmelden, het liefst voor 1 februari 2018, door een mail te sturen naar cda@provincie-utrecht.nl. Naast CDA’ers zijn uiteraard ook andere belangstellenden van harte welkom!