Logo_CDA

nieuws

Provinciale politiek vraagt aandacht voor MKB-Familiebedrijven

23 januari 2018

Het CDA dient samen met SGP, 50Plus, PvdA, SP en de VVD een initiatiefvoorstel in om meer aandacht en ondersteuning te genereren voor MKB-familiebedrijven. Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Utrechtse economie. Ze hebben een sterke regionale binding en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Echter, ongeveer 70 procent van de familiebedrijven overleeft een bedrijfopvolging niet. Op dit moment is er nauwelijks aandacht en ondersteuning voor deze specifieke opvolgingsproblematiek.  

Wat vooral gemist wordt in Utrecht, is een netwerk van familiebedrijven. Veel brancheorganisaties hebben hun eigen netwerken de verbinding tussen deze netwerken specifiek voor familiebedrijven ontbreekt nog. Juist dit netwerk kan ondersteuning bieden bij de uitdagingen die specifiek spelen bij familiebedrijven. Door gebruik te maken van wat er al binnen de provincie Utrecht aanwezig is en dit aan te vullen met de kennis vanuit kennisinstellingen, kunnen we bijdragen aan het versterken van het specifieke netwerk van familiebedrijven. Daarin ontbreekt op dit moment nog een neutrale verbindende schakel. De provincie Utrecht kan als neutrale partner deze verbindende rol prima vervullen. 

Het initiatiefvoorstel zal op 5 februari worden besproken in de Provinciale Staten.

CDA-Statenlid Derk Boswijk, initiatiefnemer van dit voorstel: “Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in de Utrechtse economie. Ik ben blij dat er vanuit de Staten nu aandacht is en bereidheid om mee te werken aan hoe we de uitdagingen waar de familiebedrijven voor staan kunnen ondersteunen. Daarom is het mooi dat dit voorstel wordt ingediend door zowel oppositie als coalitiepartijen.”

Helga Brenninkmeijer van VNO-NCW: “MKB-Nederland Midden en VNO-NCW provincie Utrecht onderschrijven het belang voor meer aandacht voor mkb-bedrijven en familiebedrijven in de provincie Utrecht. Door de krachten van partijen door samenwerking te bundelen geven we onze familiebedrijven en mkb-bedrijven een extra steuntje in de rug.”

Okko Ebens van Koninlijke MetaalUnie: De Koninklijke Metaalunie  heeft een mooi programma waarin we familiebedrijven ondersteunen bij bedrijfsoverdrachten.  Echter wij vertegenwoordigen alleen onze leden en weten dat veel familiebedrijven deze ondersteuning missen. Daarbij is er momenteel geen samenwerking op dit gebied tussen de verschillende brancheorganisaties. Meer samenwerking tussen deze organisaties op het gebied van familiebedrijven die worden samengebracht door een neutrale verbinder is zeker wenselijk.”