Tineke_Koelewijn

nieuws

CDA en VVD willen aanpak woningmarkt versnellen

2 februari 2018

De provincie Utrecht moet met de aanpak van de woningmarkt sneller op de actualiteit inspelen. Daarover stellen het CDA en de VVD in de provincie Utrecht schriftelijke vragen.

Er is inmiddels sprake van oververhitting van de woningmarkt in de provincie Utrecht. Op dit moment wordt er van verschillende kanten benadrukt dat een meer actieve regierol van de Provincie nodig is. Minister Ollongren verwacht een slagvaardige houding van de diverse overheden bij het oplossen van de problemen op de woningmarkt. De onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht, de heer Paul Roncken, onderstreept dat er een andere rol van de Provincie nodig is om de regie te houden op de woningmarkt. Anders ontstaat er versnippering, waardoor Utrecht de achtertuin van Amsterdam dreigt te worden.

De vraag van het CDA en de VVD aan Gedeputeerde Staten is, of de Provincie sneller kan acteren. Dit om geen tijd te verliezen bij het oplossen van de grote druk op de woningmarkt in deze aantrekkelijke provincie. Tegelijkertijd beseffen beide partijen dat juist de Provincie in staat is om de afzonderlijke belangen van de gemeenten in overeenstemming te brengen met elkaar.  Hierdoor kan er wel versneld gebouwd worden met behoud van de voor de provincie Utrecht zo waardevolle natuur en landschappen.

Klik hier voor de schriftelijke vragen.