Ardin_Staten

nieuws

Onderzoek naar bredere Rijnbrug

7 februari 2018

In de vergadering van de Provinciale Staten is het voorstel om een bredere Rijnbrug uit te gaan werken met meerderheid van stemmen aangenomen. Het CDA is blij met dit besluit. Statenlid Ardin Mourik: “Het CDA vindt het logisch, duurzaam en toekomstgericht om bij het aanpassen van de stalen brugopbouw te gaan voor een breedte die 2x2 mogelijk maakt.” Hij roept de Gedeputeerde dan ook op om zo snel mogelijk voor een goede en toekomstgerichte oplossing voor de gehele N233 en voor de Rijnbrug in het bijzonder te zorgen.  

De Rijnbrug moet echter wel in het groter geheel gezien worden. Het CDA hecht zeer aan een integrale aanpak van doorstroming, verkeersveiligheid en een zo fraai mogelijke inpassing van de N233. Daarbij kijkt het CDA ook over provinciegrenzen heen. Om de verkeersproblematiek in deze regio op de kaart te zetten kregen de Utrechtse en Gelderse Statenfracties van het CDA in mei 2017 een pamflet aangeboden door de lokale CDA-fracties. Zij willen een gezamenlijke aanpak voor de grensoverschrijdende fileproblematiek rond de Rijnbrug bij Rhenen. Een gezamenlijke aanpak is volgens de CDA-afdelingen nodig voor een betere doorstroming, betere verkeersveiligheid en een betere leefomgeving.  

Klik hier voor de hele inbreng van Statenlid Ardin Mourik bij de Statenvergadering ​

Klik hier voor het artikel over het pamflet.