Derk_zonnepanelen

nieuws

Geen gasmeters erbij in de Provincie Utrecht

8 februari 2018

Op 14 november 2017 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot gasvrije nieuwbouw. ‘Het is natuurlijk vreemd dat we weten dat we op termijn van het gas af moeten en er nog duizenden huizen en bedrijfsgebouwen worden gebouwd met een gasmeter,’ stelt CDA-Statenlid Derk Boswijk die recent zijn eigen energiezuinige en gasvrije huis bouwde.

De antwoorden van het college waren echter weinig bevredigend; de provincie Utrecht zou zijn passieve houding in dit dossier handhaven. Op 8 januari jl. vond de zwaarste aardbeving sinds 2012 plaats in Groningen als gevolg van de gaswinning. Als reactie op deze aardbeving heeft Minister Eric Wiebes besloten om het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gasproductie van 21,6 naar 12 miljard kuub te verlagen zo snel mogelijk op te volgen. Op 7 februari jl. verscheen in diverse media dat de Gelderse Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk voorstelt om geen nieuwe huizen meer te bouwen met een gasaansluiting.

Het CDA is blij dat er eindelijk wordt geluisterd naar de zorgen en frustraties van de Groningers. Reden voor het CDA Provincie Utrecht om na de recente ontwikkelingen opnieuw schriftelijke vragen te stellen.

‘Als een van de meest concurrerende regio’s van Europa kunnen wij op dit dossier op het gebied van innovatie en duurzaamheid niet achterblijven. Sommige partijen bagatelliseren de problemen of stellen dat er anders nog voldoende gas kan worden geïmporteerd. Maar we moeten ons ook realiseren dat het stenen tijdperk ook niet ophield omdat de stenen op waren,’ besluit CDA-Statenlid Derk Boswijk.

Klik hier voor de schriftelijke vragen.