Logo_CDA

nieuws

CDA stelt vragen over kruispunt N210 bij Cabauw in Lopik

15 februari 2018

Het kruispunt op de N210 bij Cabauw in Lopik staat bekend als onveilig. Er vinden geregeld ongevallen of bijna-aanrijdingen plaats en ook de doorstroming is slecht te noemen. Er loopt een trajectstudie naar groot onderhoud van de hele N210, waarbij ook de verbetering van de kruising op de rol staat. De uitvoering hiervan is voorzien in 2021. Op dit moment wordt gekeken welke ‘kleine’ maatregelen nodig en mogelijk zijn om de situatie te verbeteren. Reden voor het CDA om hierover vragen te stellen.

Gedeputeerde Staten heeft geantwoord dat er in overleg met werkgroep Cabauw Samen Sterk besloten is om de zichtbaarheid van het kruispunt te verbeteren en smiley’s te plaatsen (snelheid). Officieel zijn er sinds 2012 twee ongevallen geweest, maar uit de schaduwadministratie van de Provincie blijken het er vijf te zijn. Hoewel het kruispunt verkeerskundig voldoet aan de inrichting van een dergelijk kruispunt, aldus waarnemend gedeputeerde, worden deze maatregelen nu toch genomen, vooruitlopend op besluitvorming van GS naar aanleiding van de trajectstudie eind 2018.

CDA-Statenlid Ardin Mourik: “Het CDA is blij dat het kruispunt nadrukkelijk op de agenda staat van GS en er nu ook tijdelijke maatregelen genomen worden. Wij zijn wel geschrokken van het aantal ongevallen en willen de vinger aan de pols houden hier. Eind 2018 is immers nog een eind weg en dan is er nog niets uitgevoerd.”

Lees hieronder de vragen die het CDA gesteld heeft:

1. In het artikel in Ad/UN worden verschillende tijdelijke ‘eenvoudige’ maatregelen genoemd om de kruising N210/Nicolaas van Catsweg veiliger te maken zoals: camera’s, extra verlichting en digitale emoticons. Kunt u bevestigen dat dit inderdaad de maatregelen zijn waaraan gedacht wordt? 

2. Hoeveel ongevallen of bijna-aanrijdingen zijn er geregistreerd de afgelopen jaren bij dit punt?

3. Worden de genoemde maatregelen - als de info van AD/UN klopt - derhalve als voldoende gezien t/m 2021 of worden ook aanvullende mogelijkheden overwogen, zoals drempels?

4. Wanneer kunnen PS meer informatie verwachten over de trajectstudie naar de gehele N210?