Verkeersbord

nieuws

Provinciale steun voor aanpak verkeersknelpunten in Woerden

16 februari 2018

CDA en VVD in de provinciale staten hebben bij de laatste statenvergadering een motie ingediend die oproept Woerden te helpen bij de aanpak van verkeersknelpunten. De motie geeft de Gedeputeerde de opdracht in gesprek te gaan met de wethouder van Woerden. Extra middelen van de provincie kunnen helpen bij de aanpak van knelpunten rondom de N204 en andere bovenregionale knelpunten. Echter, andere partijen twijfelden aan de noodzaak om de motie in de statenvergadering te bespreken. Daarom zal de motie behandeld worden in de commissie Milieu, Mobiliteit en Energie op maandag 19 februari. 

Statenlid Ardin Mourik: ‘De provincie kan Woerden helpen bij een aanpak, daarom willen we hiervoor aandacht vragen in het mobiliteitsprogramma. Ook willen we extra budget vrijmaken en kijken of navigatieroutes zijn aan te pakken’

Onlangs vroegen CDA en VVD in Woerden ook al om provinciale steun. Hun oproep vindt dus nu gehoor. CDA-raadslid Job van Meijeren is blij met deze steun: ‘De verkeersknelpunten in Woerden zijn groter dan Woerden alleen. We zijn blij dat ook de provincie Woerden wil helpen bij een oplossing’.