teus_van_oosterom
afscheid_teus

nieuws

Afscheid Teus van Oosterom als Statenlid

24 april 2018

Geachte Lezer,

Ruim 4 jaar na mijn aantreden in 2013 heb ik op 23 april 2018 afscheid genomen van Provinciale Staten. Met veel genoegen en inzet mocht ik de CDA-fractie vertegenwoordigen in de Staten en in de commissie Ruimte, Groen en Water.

Vooral de werkbezoeken aan gemeenten, bedrijven en instellingen waren inspirerend en belangrijk als informatie. Onderwerpen die vooral mijn aandacht hadden zijn:

  •          Leefbaarheid van kleine kernen
  •          Inrichting en onderhoud van het landelijk gebied
  •          Waterveiligheid en waterkwaliteit

Op zich een mooie combinatie met het werk op ons bedrijf in het landelijk gebied van Woerden. Maar deze combinatie maakte ook dat de agenda te vol werd, vandaar mijn besluit om nu te stoppen.

Veel dank aan allen met wie ik mocht samen werken, in het bijzonder CDA-fractie, bestuur en fractiemedewerkers.

Met vriendelijke groet,

Teus van Oosterom