CDA-verkiezingen

nieuws

Stel je kandidaat voor Provinciale Staten of Waterschap!

16 mei 2018

In maart 2019 vinden er verkiezingen plaats voor zowel de Provinciale Staten als de Waterschappen. Hiervoor zoeken wij lijsttrekkers en kandidaten!

Functieomschrijving

De taken van de Provinciale Staten liggen vooral op het gebied van kaders stellen voor het beleid van het College van Gedeputeerde Staten, maar ook bij het controleren van het College van Gedeputeerde Staten heeft zij een rol. De CDA Provinciale Statenfractie wil vanuit haar positie een bijdrage leveren aan de inrichting van de Nederlandse samenleving volgens CDA-idealen.

Het Provinciale Statenlid namens het CDA is daarom een bezielend, verbindend, overtuigend, authentiek en dienstbaar mens die midden in de samenleving staat, met een duidelijke christendemocratische visie op maatschappelijke ontwikkelingen. Een lid van de CDA Provinciale Statenfractie is integer en zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en leeft hier zelf ook naar. De fractie is pluriform samengesteld en weerspiegelt de achterban en electoraat. 

De fractie in zijn geheel draagt het karakter van een volkspartij in zich. Vanzelfsprekend zijn bij voorkeur alle windrichtingen in de fractie vertegenwoordigd en wordt in de lijstvolgorde uitdrukking gegeven aan de regionale herkenbaarheid. Naast ervaren leden is er volop ruimte voor nieuwe gezichten.

Procedure

Ieder CDA-lid in de provincie Utrecht kan zich kandidaat stellen voor de Provinciale Staten of de Waterschappen de Stichtse Rijnlanden, Vallei en Veluwe, Amstel, Gooi en Vecht of Rivierenland. Gemeentelijke afdelingen hebben de mogelijkheid om ten hoogste vijf kandidaten voor te dragen. Het Provinciaal Bestuur gaat ervan uit dat de kandidaten die door de gemeentelijke afdelingen worden voorgedragen hierover zijn geïnformeerd door de betreffende afdeling.

Het sollicitatieformulier met motivatie kunt u mailen naar utrecht@cda.nl tav het Provinciaal Bestuur. De sluitingsdatum is voor de lijsttrekker 1 juni 2018 en voor Statenleden en Waterschappers 11 juni 2018.

Na de sluitingsdatum zullen er gesprekken plaatsvinden met de vertrouwenscommissie. Op de ALV van 25 juni 2018 zal de lijsttrekker gekozen worden. De rest van de lijst zal tijdens de ALV in november vastgesteld worden.

 

Uitgebreide profielschets voor Statenleden, Lijsttrekker en Waterschappers

Sollicitatieformulier Provinciale Staten

Sollicitatieformulier Waterschappen

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij

-          Lijsttrekker: Paul van den Biggelaar, voorzitter via paul@thinkthrough.nl

-          Provinciaal Statenlid: Johan Luiks, secretaris via johan.luiks@gmail.com 

-          Waterschappen: Hans Slooijer, DB-lid met portefeuille waterschappen via jslooijer@planet.nl