Europa afbeelding groen

nieuws

Oproep Landelijk Europanetwerk CDA

4 juni 2018

Het CDA heeft vorig jaar tijdens een Congres uitgesproken te willen transformeren van een politieke partij naar een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat als honderd mensen of meer een netwerk vormen dan kan het landelijk Partijbestuur verzocht worden om dat netwerk officieel te erkennen, waardoor het een officieel CDA-netwerk wordt. De Europese Unie dient binnen het CDA structureel meer aandacht te krijgen.

De beste methode daarvoor is de oprichting van een landelijk Europanetwerk. Overigens treedt dit netwerk niet in de plaats van bestaande provinciale werkgroepen. Een netwerk is bijvoorbeeld gerechtigd om resoluties en moties voor te bereiden en in te dienen voor landelijke Congressen. 

Om als netwerkorganisatie erkend te kunnen worden hebben we minstens honderd (100) individuele stemgerechtigde leden nodig. We hopen van harte dat we dit aantal halen. Wilt u vaker over Europa praten? Geef u dan nu op!

Met dit formulier kunt u zich opgeven voor het Europanetwerk.