Logo_HSDR

nieuws

Algemene beschouwingen HDSR

28 juni 2018

Woensdag 27 juni waren de Algemene Beschouwingen van het waterschap HDSR. Samenvattend was de bijdrage van het CDA als volgt: het gaat best goed, zet meer in op awareness en betrokkenheid van burgers, benut kansen voor duurzaamheid binnen onze bedrijfsvoering, pak de aanpak bodemdaling op met rijk, provincies en de boeren, laat meer zien wat we doen op gebied van genieten van water en stel de geïndexeerde nullijn als kader voor de kosten van verbonden partijen.

Lees hier de hele tekst van de algemene beschouwingen van de CDA-fractie .