Chris

nieuws

Inbreng CDA kadernota

9 juli 2018

Bij de laatste Statenvergadering voor het zomerreces stond onder andere de kadernota op de agenda. Fractievoorzitter Chris Westerlaken vestigde in zijn inbreng onder meer de aandacht op wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid.

Utrecht doet het goed. Zo goed dat we langzaamaan onder dreigen te gaan aan ons succes. Steeds meer mensen willen in de provincie Utrecht komen wonen. Naast de metropoolregio Amsterdam wordt al gesproken over de metropoolregio Utrecht. Met deze aantrekkingskracht trekken we niet alleen nieuwe inwoners aan, maar ook nieuwe files, woningtekorten, en andere effecten op de woonomgeving. De provincie krijgt een uitdaging van jewelste te verwerken.

In de toekomst zullen we op een andere manier omgaan met de ruimte die we hebben, niet alleen omdat het steeds schaarser wordt maar ook omdat we een andere manier van denken over de omgeving gaan ontwikkelen door de invoering van de Omgevingswet. Het komende jaar is cruciaal op weg naar de inwerkingtreding hiervan. Vanuit het CDA onderkennen we het belang van deze wet. Wel vragen we extra aandacht voor zorgvuldigheid. Zowel om het proces in het eigen apparaat, maar ook daar waar het om het betrekken van de gemeenten gaat. Inwoners van onze Provincie moeten er op kunnen rekenen, dat hun veiligheid en welzijn bij ons in goede handen zijn en blijven.

Het CDA benadrukt dat we op een verstandige manier gebruik moeten maken van onze spaarzame ruimte. Landbouw en natuur op die plekken die hier het meest geschikt voor zijn en geen ingrepen, zoals bijvoorbeeld grootschalige zonnevelden, op landbouwgrond of bouwlocaties waardoor de functie blijvend verandert. Meer huizen bouwen, voor alle categorieën, waar maar enigszins mogelijk. Zodat starters en jonge gezinnen ook aan een betaalbaar huis kunnen komen.

Het doet ons goed dat specifiek over de Regio Food Valley wordt gesproken in de Kadernota. Positief zijn we ook over het extra geld dat wordt uitgetrokken voor MKB en het Statenbreed aangenomen initiatief MKB/familiebedrijven. Over de uitrol van het initiatiefvoorstel krijgen we positieve geluiden. Goed dat nu eindelijk het MKB meer aandacht krijgt. Een compliment is hier op zijn plaats.

Het CDA maakt zich zorgen over de voortgang van de energietransitie. De uitvoeringsagenda hebben wij twee jaar na het aannemen van de energieagenda eindelijk ontvangen, maar de doelen zijn nog steeds erg abstract. Naar onze mening wordt er teveel gewacht op de uitkomsten van de landelijke klimaattafels. Wellicht is het goed om provinciale klimaattafels te organiseren waar burgers en organisaties hun ideeën kunnen geven over de uitvoering van onze energieagenda. We raden aan om hier ook de ontwikkeling van zonneweides en de plaatsing van windmolens bij te betrekken. 

Lees hier de hele inbreng van het CDA.