Ardin_Mourik

nieuws

CDA: pak naast verbreding Rijnbrug ook kruispunt bij Achterberg aan

10 december 2018

Het CDA is al jaren in overleg met betrokken CDA-afdelingen langs de route van de N233 - zowel op Utrechts als Gelders grondgebied - over verbetering van de doorstroming, leefbaarheid en de veiligheid voor met name de vele schoolgaande kinderen. Vandaag ligt het besluit voor in de Provinciale Staten om verder te gaan met de verbreding van de Rijnbrug en daarbij ook het kruispunt bij Achterberg aan te pakken. Het CDA steunt het college in de lijn van dit besluit, maar vindt wel dat meer snelheid geboden is en dat er meer middelen beschikbaar gesteld moeten worden voor het belangrijkste onveilige kruispunt bij Achterberg.

Het CDA is een voorstander van een ongelijkvloerse oplossing voor het fietsverkeer bij het kruispunt N233/Achterbergsestraatweg. Dit bevordert de verkeersveiligheid voor fietsers, onder wie veel scholieren. Tevens verbindt dit de kern Achterberg duurzaam en veilig met Rhenen. Daarom zal het CDA de Gedeputeerde oproepen om meer middelen beschikbaar te houden en in overleg te gaan met ProRail voor cofinanciering voor de oversteek bij Achterberg. Daarnaast wil het CDA dat de hele fietsroute langs de N233 aangepakt wordt, zodat de veiligheid op korte termijn verbeterd wordt.

Om de verkeersproblematiek in deze regio op de kaart te zetten kregen de Utrechtse en Gelderse Statenfracties van het CDA in mei 2017 een pamflet aangeboden door de lokale CDA-fracties. Zij willen een gezamenlijke aanpak voor de grensoverschrijdende fileproblematiek rond de Rijnbrug bij Rhenen. Een gezamenlijke aanpak is volgens de CDA-afdelingen nodig voor een betere doorstroming, betere verkeersveiligheid en een betere leefomgeving. De CDA-Statenfractie blijft pleiten voor een integrale aanpak van de doorstroming en veiligheid van de N233.

 

Lees hier de hele inbreng van CDA-Statenlid Ardin Mourik.

 

Twitter

cda_ProvUtrecht

@teddinklo1 @CDAHeuvelrug Wij zien de transitie graag van onderop mits de doelstellingen maar gehaald worden. Dus bijvoorbeeld als ze met zon voldoende kunnen opwekken dat wind niet nodig is bijv.