CDA_logo_groen

nieuws

CDA: denk aan cultuurhistorische- en landschappelijke kwaliteiten van Vijfheerenlanden

13 december 2018

Per 1 januari 2019 zal de gemeente Vijfheerenlanden deel gaan uitmaken van de Provincie Utrecht en hiermee automatisch ook haar landschappelijke- en cultuurhistorische kwaliteiten. De cultuurhistorische- en landschappelijke kwaliteiten van de Provincie Utrecht zijn beschreven in de ‘Gebiedskaternen’ welke in 2011 zijn vastgelegd. Deze ‘gebiedskaternen’ worden gebruikt door gemeenten, (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en overige initiatiefnemers bij Ruimtelijke vraagstukken. De komende jaren zal de druk op het Utrechtse Landschap verder toenemen, denk hierbij aan de toenemende woningbouw en de energietransitie. De beschreven kwaliteiten van ons landschap in de ‘gebiedskaternen’ zullen daarom in de toekomst nog meer van belang zijn. Reden voor het CDA om Gedeputeerde Staten op te roepen om de kwaliteiten van de Gemeente Vijfheerenlanden op een zo kort mogelijke termijn op te schrijven en vast te leggen.

 

Lees hier de schriftelijke vragen die gesteld zijn.