Jacco_van_der_Tak

nieuws

Voordracht nieuwe voorzitter: Jacco van der Tak

3 juni 2019

Het CDA in de Provincie Utrecht draagt een nieuwe voorzitter van het Dagelijks Bestuur voor. Het is Jacco van der Tak, woonachtig in Woudenberg. Jacco heeft veel bestuurlijke ervaring, ook binnen het CDA, opgedaan. Zo was hij bestuurslid in Woudenberg en vice-voorzitter van het CDA Rotterdam. Daarnaast vervult hij diverse (bestuurs)functies in de kerk, o.a. als voorzitter van het College van Diakenen, en samenleving (o.a. fondsen en onderwijs). In het dagelijkse leven is Jacco directeur Stakeholder-/ en Concessiemanagement bij NS. Hij wil de komende periode een paar bestuurlijke taken afronden, om zich daarna ten volle te wijden aan het voorzitterschap van onze provinciale afdeling. Dit betekent dat hij in het najaar definitief zal aantreden. 

Paul van den Biggelaar, onze huidige voorzitter, neemt tijdens de ALV van 17 juni 2019 afscheid na twee intensieve periodes als voorzitter. In de tijd tussen terugtreden van Paul en de definitieve start van Jacco zal de huidige 1e vice-voorzitter, Harry Blume, waarnemend voorzitter zijn. Jacco zal zich tijdens de ALV aan u voorstellen.

De selectiecommissie was unaniem in de voordracht van Jacco en is dan ook zeer verheugd met zijn komst. Eventuele tegenkandidaten kunnen, conform de reglementen, echter alsnog schriftelijk worden aangemeld tot aan de aanvang van de betreffende algemene vergadering, indien hun kandidatuur door ten minste vijftig leden of twee gemeentelijke afdelingen wordt ondersteund en voor zover de tegenkandidaten instemmen met hun kandidaatstelling.

 

Twitter

cda_ProvUtrecht

@teddinklo1 @CDAHeuvelrug Wij zien de transitie graag van onderop mits de doelstellingen maar gehaald worden. Dus bijvoorbeeld als ze met zon voldoende kunnen opwekken dat wind niet nodig is bijv.