Bron_Trees_for_All

nieuws

CDA en D66 stellen vragen over bomenfonds

5 augustus 2019

Begin juli publiceerde Zwitserse wetenschappers een onderzoek naar de impact van het planten van bomen op klimaatverandering. Hun conclusie was dat het planten van 1 miljard hectare aan bomen (ongeveer 1 biljoen bomen in totaal) een significante bijdrage kan leveren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Diverse landen planten de laatste jaren massaal nieuwe bossen aan. Zo maakte Ethiopië recent bekend dat ze op 1 dag 353 miljoen bomen hadden gepland, een overigens nog te bevestigen record. Het oude record is in handen van India.

De dag voordat dit nieuwsbericht uit Ethiopië verscheen was het Earth Overshoot Day: de symbolische dag van het jaar waarop de grondstoffen van de aarde die het zelf in een jaar kan produceren verbruikt zijn. Deze dag valt elk jaar vroeger, een indicatie dat we de aarde sneller uitputten. Op de website van Global Footprint Network, de organisatie achter Earth Overshoot Day, is per land te zien wanneer hun afzonderlijke Earth Overshoot Day is. Als de hele wereld zou verbruiken zoals Nederland doet, zou deze dag op 4 mei liggen. Tijd om iets terug te doen dus.

In december 2018 hebben de Provinciale Staten een motie aangenomen voor de oprichting van een bomenfonds in de provincie Utrecht. Deze motie draagt GS tevens op in het tweede kwartaal van 2019 met een statenvoorstel te komen voor dit bomenfonds. Reden voor CDA-Statenleden Chris Westerlaken en Derk Boswijk om samen met D66 vragen te stellen aan het college.

1. Is GS het er mee eens dat wij als een van de meest competitieve regio’s van Europa, en dus de wereld, de verantwoording hebben om onze bijdrage te leveren in de aanpak van klimaatverandering?

2. Is GS het ermee eens dat het planten van bomen in de Provincie Utrecht een bijdrage kan leveren in de aanpak van klimaatverandering?

3. Kan GS ons toelichten waarom er nog geen voorstel ligt voor de motie ‘bomenfonds voor de provincie Utrecht’? Wat is de actuele planning is voor de uitvoering van deze motie? Is er al contact geweest met de natuurorganisaties over de mogelijkheden van zo’n fonds?

4. Kan GS ons nadere cijfermatige informatie verstrekken met betrekking tot de mogelijkheden en impact van bomen in relatie tot onze bijdrage aan provinciaal beleid, gericht op klimaat en leefomgeving, in termen van CO2-opname, stikstof-opname, natuurontwikkeling, gezondheid, hitte, verdroging en biodiversiteit?

5. Is GS bereid om grond welke in bezit is van de Provincie beschikbaar te stellen voor de aanplant van bomen?

6. Zo ja, kan GS een kaart met overzicht leveren met alle geschikte en naar hun mening ongeschikte gronden? Zo nee, waarom niet?

 

Foto: Trees for all