Chris_Westerlaken_PS_1

nieuws

CDA stelt vragen over kringloop- of circulaire landbouw

9 oktober 2019

“Kringloop is voor ons geen doel op zich. Het streven naar circulariteit op een zo klein mogelijke schaal, liefst op bedrijfsniveau, zoals in de Landbouwvisie wordt beschreven is nobel, maar het is de vraag of het realistisch is. Veel bedrijven zullen niet aan die eis kunnen voldoen. Circulariteit in Europees verband is volgens het CDA veel reëler.” Ruim een jaar geleden heeft CDA-Statenlid Chris Westerlaken deze woorden uitgesproken tijdens de behandeling van de Landbouwvisie in Provinciale Staten.

Afgelopen maandag is een rapport gepubliceerd door de Taskforce Verdienvermogen waarin beschreven staat op welke wijze kringloop- of circulaire landbouw tot stand kan komen. Eén van de conclusies is dat de Nederlandse landbouw onderworpen is aan de machten en krachten van de wereldmarkt en de realiteit van het Europese Landbouwbeleid.

Reden om bij de rondvraag van de commissie RGW de volgende vraag te stellen: denkt het College van Gedeputeerde Staten dat, gelet op de conclusies van het rapport, de realisatie van kringloop- of circulaire landbouw in Utrechts perspectief een kans maakt?