CDA_logo_groen

nieuws

Aangenomen CDA-moties Statenvergadering

31 oktober 2019

Op woensdag 30 oktober was de Provinciale Statenvergadering met op de agenda onder meer de Begroting 2020. De begroting is met algemene stemmen aanvaard. Hieronder vindt u de aangenomen moties die het CDA (mede) heeft ingediend:

Er is samen met de SGP een motie ingediend die oproept om de stikstofcrisis gezamenlijk, met boeren, en de gebiedscommissies, aan te pakken. Maak gebruik van de regionale kennis en ervaring uit het veld die er al gewoon is. 

Samen met D66 en Groenlinks heeft het CDA een motie ingediend om tot een actieplan te komen voor het planten van 600.000 bomen voor 2024. 

Het CDA maakt zich al sinds jaar en dag hard voor het MKB en het MBO. Het is ons bekend dat Lage Weide graag een MBO-campus wil realiseren. Helaas moeten we constateren dat de bereikbaarheid van Lage Weide vanuit omliggende gemeenten bijzonder slecht is. Daarom roepen wij samen met Groenlinks het college op om tot een passende maatwerkoplossing te komen.  

In de Provincie Utrecht is nog maar 14% van de beschikbare platte daken benut voor het opwekken van zonne-energie. Navraag leert dat veel bedrijven en eigenaren van deze daken terughoudend zijn omdat er nauwelijks onafhankelijk advies is. Daarom roepen wij als CDA samen met Groenlinks en SGP op om als Provincie Utrecht een zo genoemde ‘versnellingsteam zon op dak’ aan te stellen.

Een aantal gemeenten willen dolgraag aan de slag met de woningbouw aldaar. Daarom dienden we samen met Groenlinks een motie in om de plannen die er zijn te concretiseren, waarbij gestimuleerd wordt om betaalbare woningen voor met name starters en senioren te bouwen. 

Ook was het CDA mede-indiener van de motie voor een autoloze dag. Zo'n dag kan bijdragen aan de bewustwording van luchtvervuiling en de gevolgen van klimaatverandering. Tevens kan dit ertoe leiden dat mensen voor een alternatieve manier van vervoer kiezen. Deze motie werd ingediend samen met de Partij voor de Dieren, Groenlinks, ChristenUnie, PvdA, SP, Denk en SGP. 

Verkeersveiligheid is goed voor de buurt. Daarom is het CDA mede-indiener met de SGP van de motie voor het instellen van een zogeheten spaarpaal. Dit is een omgekeerde flitspaal: wie zich aan de snelheid houdt, spaart voor een kleine investering in de buurt. 

In de begroting zijn middelen gereserveerd voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Het CDA heeft samen met SGP, VVD en FvD een motie ingediend voor opschaling van de aanpak om de VAB terug te dringen. 

Benieuwd naar de inbreng van fractievoorzitter Derk Boswijk? Klik dan hier.