Derk

nieuws

Inbreng bij statenvoorstel Klimaatakkoord

6 november 2019

Bij de hervatting van de Statenvergadering op woensdag 6 november staat het statenvoorstel Klimaatakkoord op de agenda. Fractievoorzitter Derk Boswijk geeft in zijn inbreng aan dat het CDA gecommitteerd is aan het Klimaatakkoord, maar dit met nuchter boerenverstand doet. De energietransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn.

Lees hieronder zijn volledige inbreng.

 

Wanneer neemt GroenLinks nu eens klimaatverandering serieus?

90 minuten, 90 minuten. Per jaar produceert de zon 3.766.800 exajoules energie per jaar. Als het ons lukt om hiervan 90 minuten op te vangen en op te slaan hebben wij als mensheid voor een jaar lang voldoende energie. Maar helaas is de techniek nog niet zo ver.. nog niet.

Want hoewel het lijkt dat de energietransitie iets nieuws is, ondergaan wij al duizenden jaren verschillende energietransities. De eerste mensen gebruikten de zon om vlees te drogen. Honderden jaren geleden was Nederland nog bedekt met bossen die gestaag werden omgehakt voor bouwmateriaal, maar ook voor brandstof. 400 jaar geleden, nadat de eerste polders waren drooggelegd, begonnen we deze af te graven om turf te winnen. 150 jaar geleden groeven we in Limburg kilometers diepe mijnen om kolen naar boven te halen. Mijnen die nu nog af en toe voor inzakkingen en bevingen zorgen. Deze voorgaande energietransities hebben ons landschap gevormd zoals we het nu kennen.

En toen werd er kort na de oorlog gas gevonden in Groningen. Heel Nederland over op het gas. Weer een stap verder in de energietransitie. Wat deze energiebron echter onderscheidt, is dat de invloed op het landschap minimaal is. Pas sinds ze in Groningen de afgelopen jaren telkens met ergere aardbevingen te maken krijgen, is het besluit gevallen om de gaskraan hier binnenkort dicht te draaien.

Nu staan we voor een volgende energietransitie. Een energietransitie die, in tegenstelling tot gas, wel een grote landschappelijke impact zal krijgen. Wat voor het CDA belangrijk is, is dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is. Betaalbaar, door inwoners mee te laten profiteren, te helpen bij financiering en waar nodig subsidiëren. Haalbaar, door als Provincie in overleg met gemeenten de ruimtelijke voorwaarden te scheppen, maar altijd wel met oog voor de landschappelijke kwaliteit. Niet alle landschappen zijn geschikt voor een energielandschap. Daarom is het CDA blij dat de provincie hieraan werkt en begin volgend jaar een afwegingskader hiervoor af heeft. Een groot gedeelte van de energietransitie zal gevolgen hebben in het buitengebied, terwijl de energiebehoefte vooral uit de stad komt. Het is voor het CDA een voorwaarde dat het buitengebied niet alleen de opgave van de stad krijgt op te lossen maar daarbij ook ruimte krijgt om te ontwikkelen, bijvoorbeeld ruimte voor wonen.

Het CDA wil graag deze energietransitie tot een succes maken om hiermee minder afhankelijk te zijn van Arabische- of Russische regimes, maar vooral ook omdat wij de opdracht hebben om de aarde schoner door te geven aan onze kinderen. Maar toch maakt het CDA zich zorgen. Windmolens die gas lekken, biomassacentrales waarvoor kostbare bossen moeten worden gekapt, schaarse landbouwgrond opgeofferd aan zonneweides.

Voorzitter, wij willen graag meedoen en voelen ons ook gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Maar laten we deze uitdaging aanpakken met nuchter boerenverstand zonder ons in onmogelijke bochten te wringen om misschien een onmogelijke deadline te halen. Als blijkt dat het verstandiger is om iets meer tijd te nemen, zonder overigens de ambities af te zwakken, dan moeten we dit doen. Laten we niet te dogmatisch worden.

Daarom wil het CDA wat accenten aanstippen door middel van een aantal moties. Al jaren zet het CDA haar vraagtekens bij biomassa. Een goed voorbeeld hierin is onze inzet bij de biomassacentrale in Bunschoten. Daarom staat ook in het coalitieakkoord dat het college gaat onderzoeken in hoeverre biomassa wenselijk is in de Provincie Utrecht. Nu gezien de laatste publicaties in de media worden de twijfels van het CDA omtrent biomassa bevestigd. Wat is nog duurzaam aan het feit om aan de andere kant van de wereld bossen om te hakken, het hout hierheen te vervoeren om vervolgens in een oven te mikken?! Daarom dient het CDA samen met GroenLinks een motie in om dit in het coalitieakkoord aangekondigde onderzoek naar de wenselijkheid van biomassa naar voren te halen.

Verder is de bouwsector is voor 9% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. Dat is misschien niet heel veel, maar wat nu als de bouwsector ervoor kan zorgen dat het geen CO2 uitstoot maar zelfs CO2 vasthoudt. En dit kan gewoon al. Laten we meer huizen van hout bouwen. Ik heb drie jaar geleden mijn eigen huis gebouwd en ook gekozen voor houtskeletbouw. Ik was erg terughoudend, maar heb me oa. door deze gedachte laten overhalen. Nu een aantal jaar verder ben ik tot de conclusie gekomen dat dit een van de betere beslissingen in mijn leven is geweest. De bouwtijd was enorm kort, de constructies kunnen slanker en daarbij ook nog eens veel beter worden geïsoleerd. Daarom dient het CDA samen met GroenLinks een motie in om houtbouw onder de aandacht te brengen.

Het CDA staat niet bekend als een hele duurzame club. En dat is wat mij betreft ten onrechte. Veel CDA'ers praten gewoon niet over hun investeringen maar doen het gewoon. Ik zal mijzelf als voorbeeld nemen. Ik heb mijn huis gebouwd van hout, nog voordat het hip was besloten om geen gasafsluiting te nemen maar mijn huis te verwarmen met een warmtepomp, ik heb zonnepanelen op mijn dak en mijn huis beter geïsoleerd dan de bouweisen voorschrijven. Vorig jaar heb ik zeven bomen in mijn tuin gepland en dit jaar komen daar nog twee bij. Ik heb meerdere insectenhotels in mijn tuin, bloemen gezaaid en zelf een takkenril voor vogels gemaakt. Over een aantal maanden rij ik ook een elektrische auto. Voorzitter, het nuchtere realisme van het CDA wordt helaas vaak aangezien voor cynisme.

De grote vraag die mij nu nog rest is: Wanneer neemt ook Groenlinks, net als het CDA, klimaatverandering serieus? Want we hebben niet de luxe noch de tijd om duurzame opties uit te sluiten. Daarom dient het CDA samen met oa FvD een motie in om Thorium als energiebron serieus te nemen.

Verder dient het CDA samen met VVD en D66 een motie in om een provinciale innovatie agenda te maken die kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

 

Twitter

DerkBoswijk

@HeerdJan @ReemBakker @jobvanmeijeren @RumovanAalst @ArneSchaddelee @ArjanNoorthoek @CDAWoerden @cda_ProvUtrecht Sorry ik zal je voortaan mailen bij elk bezoek wat ik overal in de provincie organiseer

DerkBoswijk

En nu moeten de doventolken het ontgelden... Kan iemand Baudet in bescherming nemen? https://twitter.com/martinkoolhoven/status/1307036778906480650