CDA_logo_groen
Mirjam
Ardin

nieuws

CDA stelt vragen over elektrische bussen uit China

30 december 2019

Recentelijk is in het nieuws gekomen dat het Chinese BYD de opdracht heeft gekregen om 259 elektrische bussen te bouwen voor gebruik in Oost-Nederland. Het Nederlandse VDL dat de aanbesteding heeft verloren geeft in de media te kennen dat dit ten koste gaat van werkgelegenheid in Nederland.

Ook in onze provincie hebben wij, gebaseerd op het Faseringsplan Zero Emissie uit 2016, de ambitie om in 2028 het openbaar vervoer volledig 'Zero Emissie' (ZE) te hebben. In de Statenbrief van februari 2019 geeft Gedeputeerde Staten aan samen met concessiehouder Qbuzz en ING als leasemaatschappij voor 2020 tot vervanging van 125 bussen te willen komen, waarvan 55 ZE-bussen. GS is daarbij ook in de positie om als concessieverlener aan deze vervangingsopgave samen met de concessiehouder nadere invulling te geven.

Het CDA hecht er aan dat bij de aanbesteding rekening gehouden wordt met werkgelegenheid in Nederland en eerlijke concurrentie.

Statenlid Mirjam Maasdam: "Als de provincie in de positie is om bij aanbestedingen voor elektrische bussen een eerlijk speelveld voor de Nederlandse maakindustrie te creëren, dan hoort ze dit te doen. Dan biedt de verduurzaming daadwerkelijk nieuwe economische kansen in plaats van dat het leidt tot het weglekken van werkgelegenheid naar bijvoorbeeld China."

Daarom heeft Maasdam samen met CDA-Statenlid Ardin Mourik de onderstaande schriftelijke vragen ingediend:

1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de invulling van de hierboven genoemde vervangingsopgave?

2. Acht u het wenselijk om bij de invulling van de vervangingsopgave ook rekening te houden met behoud van werkgelegenheid in Nederland?

3. Zo ja, hoe regelt u dit?

4. Acht u het wenselijk om bij de invulling van de vervangingsopgave te streven naar een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie?

5. Zo ja, hoe regelt u dit?

6. Met de ambitie om in 2018 volledig ZE te zijn bij het Openbaar Vervoer, zal het vraagstuk van de Nederlandse werkgelegenheid en eerlijke concurrentie meerder malen op uw bord liggen. Hoe gaat u hier structureel invulling aan geven?