Willem_2
Gerdien

nieuws

CDA stelt vragen over minder ritten in het OV

23 november 2020

Vragen naar aanleiding van het nieuwsoverzicht  d.d. 13/11 op de website van de provincie Utrecht van 13/11/2020 met betrekking tot minder ritten met het Utrechts Openbaar vervoer in 2021.

In oktober 2020 zijn de Staten geïnformeerd over bezuinigingen in het Openbaar Vervoer 2021. Aanleiding zijn de gevolgen van de Corona Epidemie. Concrete bezuinigingen zijn niet of nauwelijks aan de orde geweest, wel is aangeven dat er ook gekeken wordt naar de gevolgen voor de regio. Het adagium is en was dat de structuur in stand wordt gehouden maar dat de Provincie, vooral door de enorme daling van het aantal reizigers, de vervoerbedrijven de opdracht heeft gegeven kosten te besparen door het benutten van de structuur (bijvoorbeeld de frequentie van de dienstregeling van de lijnen) te verminderen.

Vastgesteld kan worden dat er erg snel is gehandeld, want binnen ongeveer een maand is er sprake van een beleid van minder voorzieningen (ritten) dat door GS reeds is geaccordeerd en inmiddels is gepubliceerd.

 1. Inmiddels krijgen wij veel vragen uit stad en regio en het enige dat wij kunnen doen is verwijzen naar de besluitvorming die reeds heeft plaatsgevonden. Zouden we in het vervolg niet iets meer tijd moeten nemen om de Staten mee te nemen in de concrete keuzes die voorliggen?
 2. We hebben kennisgenomen van de overzichten van zowel U-OV als Syntus Utrecht en hebben de indruk dat de bezuinigingen vooral plaats vinden in de regio en niet in het stedelijk gebied, moeten we vaststellen dat de ambitie (het sparen van de regio!) die de provincie had niet is uitgekomen?
 3. Kan aangegeven worden in bedragen/besparingen hoe de verhoudingen tussen regio en stedelijk gebied jaarlijks uitvallen? 
 4. Is dat ook mogelijk uitgedrukt in reizigerskilometers? 
 5. Kunnen wij een overzicht krijgen (wat ons betreft gecomprimeerd) van de ingebrachte zienswijzen van de gemeenten en bijvoorbeeld ook Rover? Wij nemen aan dat de vervoersmaatschappijen die gegevens hebben.
 6. Wij zijn in het bijzonder aangesproken door inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente is recent in zijn geheel ingedeeld bij onze provincie. Onze vraag is of de OV structuur in de oude situatie (Zuid-Holland en Utrecht) vergelijkbaar is met het voorzieningenniveau zoals in onze provincie gebruikelijk was? 
 7. Is het voorzieningenniveau vergelijkbaar met gemeente(n) van gelijke omvang (oppervlakte en inwoners) in onze provincie? 
 8. Als vraag 7 negatief (lager) wordt beantwoord wordt deze gemeente dan niet onevenredig hard getroffen? 
 9. Lijn 94 (Ameide-Utrecht) wordt in zijn geheel opgeheven. Is dat geen aantasting van de structuur van het OV, immers een hele lijn wordt opgeheven zonder dat er iets gelijkwaardigs tegenover staat, immers de kwaliteit van het netwerk zou vrijwel volledig overeind gehouden worden?
 10. Is het nog mogelijk deze kwestie te heroverwegen? 
 11. De vervangende voorziening (Uflex) impliceert dat in de nabijheid van Lexmond overgestapt moet worden door middel van het oversteken van een drukke provinciale weg. Is de oversteekplaats voldoende veilig voor het toenemende aantal overstekers? 
 12. Uit het nieuwsbericht maken wij op dat GS de plannen hebben goedgekeurd. Aangegeven is dat medio 2021 de provincie voornemens is de dienstregeling te herijken. De datum is nog niet bekend. Bent u voornemens mede adviezen van de Staten in een vroeg stadium te wegen bij de door u wenslijk geachte herijking?

Vriendelijke groeten,

Willem Wijntjes

Gerdien Bikker