Conferentie vluchtelingen

nieuws

Puntenplan vluchtelingeninstroom

1 november 2015

Tijdens de vluchtelingenconferentie op 17 oktober is door de deelnemers gezamenlijk een puntenplan opgesteld dat als leidraad zou kunnen dienen voor het huidige vluchtelingenbeleid. Deze punten zijn als volgt:

 1. Goede informatie, o.a. feiten: 20 miljoen mensen op de vlucht. Dit jaar 60.000 x 4 (i.v.m. bijvoorbeeld gezinhereniging) en 4 maanden wachtlijsten IND registratie.
 1. Hoofd en hart: niet te snel het hart laten roepen wat het verstand niet kan waarmaken.
 2. Goede volgorde der dingen in draagvlak verkrijgen. Niet mensen overvallen met voldongen feiten en dan met hen in gesprek gaan, maar zoveel mogelijk vooraf peilen naar draagvlak en draagkracht van de wijk.
 3. Instroom moet omlaag om draagvlak te houden. Luister naar de meerderheid.
 4. Eindpunt proberen vast te stellen: we weten nu niet waar het eindigt. Dat schept onzekerheden.
 5. Processen bekijken i.v.m. balans teveel zorgvuldigheid en snelheid, snel een plek in de samenleving voor hen maken.
 6. Langere termijn: Wat gaan mensen doen? Belang langere termijn kwaliteit van opvang en voorzieningen. “Geen tweederangs burgers creëren.” (CDA Amersfoort)
 1. Publieke gerechtigheid: verlies ook niet kwetsbaarheid huidige groepen uit het oog en eerlijk verdelen tussen nieuwkomers en huidige inwoners.
 2. Korte termijn is belangrijk maar ook aandacht voor langere termijn vanuit begrip van de oorzaken.
 3. Proces over eigen identiteit van Nederland, niet bang zijn voor een vorm van cultuur- en religiepolitiek in te zetten (Fred van Iersel).
 4. Burgerschap in twee of drie snelheden overwegen in te voeren (is ook rechtvaardig naar de rest van de samenleving toe).
 5. Naar omgeving: hoe garantie op veiligheid en niet verdringen op de woningmarkt.
 6. CDA als politiek-maatschappelijke beweging: leg alle aspecten vluchtelingen-vraagstuk langs de vier kernwaarden. Hiermee de analyse samenhangender maken zodat we dynamiek begrijpen en van hieruit duurzame oplossingen kunnen maken.

 7. Laat COA luisteren naar ons (gemeentelijk) aanbod. 

 8. Laat ook via het Europese geluid horen dat we goede dingen doen.
 9. De verdeelsleutel van vluchtelingen over de EU verbeteren.

 10. Toekennen van humanitaire rollen van kerk en moskee.

 11. Als gemeente zelf regie houden zoveel mogelijk ook aan de voorkant van het proces. 

 12. Geef als overheid vluchtelingen ‘papiertje met info’, geef grondwet in begrijpelijke taal (zie initiatief Peter Oskam, CDA Kamerlid).