derk 3
Bart Krol 2016
snel internet ondertekening

nieuws

Provincie Utrecht stelt 1 miljoen beschikbaar voor snel internet

28 september 2016

De provincie Utrecht, twee gebiedscommissies en 28 gemeenten hebben op 28 september 2016 een intentieovereenkomst gesloten over snel internet. In de overeenkomst spreken de partijen af dat zij onderlinge samenwerking zullen zoeken, drempels voor de aanleg van snel internet zullen minimaliseren en er gezamenlijk voor zullen zorgen dat bewoners en ondernemers mee worden genomen in het proces. De Provincie Utrecht stelt € 1 miljoen ter beschikking ter ondersteuning van deze ambitie.

De intentieovereenkomst volgt na een aangenomen initiatiefvoorstel van CDA Statenlid Derk Boswijk in de Provinciale Staten. Naar aanleiding van het aangenomen Statenvoorstel van het CDA heeft de provincie begin van dit jaar het probleem laten inventariseren. Hieruit bleek dat bijna 14.000 adressen zijn verstoten van een acceptabele internet verbinding.  

Van de 1 miljoen euro die de provincie ter beschikking stelt komt €780.000 direct beschikbaar voor gemeenten die de intentieverklaring ondertekenen. Het overige  €220.000 wordt ingezet voor algemene ondersteuning. De middelen die beschikbaar zijn voor gemeenten worden verdeeld op basis van een verdeelsleutel. Deze is opgebouwd uit een vast bedrag van €10.000 per gemeente (totaal € 260.000), waarnaast een bedrag van €520.000 lineair op basis van het aantal witte percelen van de participerende gemeenten wordt verdeeld.

CDA Statenlid Derk Boswijk: ‘Het CDA ziet de intentieovereenkomst als een belangrijk stap die nodig is om snel internet beschikbaar te maken voor de gehele provincie. Het CDA ziet snel internet als een basisvoorziening omdat het belangrijk is voor de lokale economie, digitale onderwijsontwikkelingen, de leefbaarheid van het platteland, zorg op afstand en de mogelijkheid om thuis te werken.

Twitter

DerkBoswijk

@bertvermeij @gemeentedrv Het landschap in dit verhaal is een weiland die eigendom is van een boer. Dus feitelijk geen gemeenschappelijk bezit.

DerkBoswijk

@bertvermeij @gemeentedrv Mmm dat is wel een hele communistische inslag