Derk_facebook

nieuws

Initiatiefvoorstel van CDA over glasvezel aangenomen

8 december 2015

Afgelopen maandag is met grote meerderheid het CDA initiatiefvoorstel ‘Glasvezel in de kleine kernen en buitengebieden’ aangenomen. Statenlid Derk Boswijk uit de Ronde Venen heeft het initiatief opgemaakt en ingediend. Momenteel zijn er veel gebieden in de Provincie die nog niet over snel en acceptabel internet beschikken of simpelweg worden overgeslagen als er in de buurt glasvezel wordt aangelegd.

Snel internet is volgens het CDA anno 2015 een nutsvoorziening die voor iedereen beschikbaar moet zijn. Zo is snel internet niet alleen belangrijk voor de economisch ontwikkeling maar ook op het gebeid van innovatie in bijvoorbeeld de thuiszorg. Het aangenomen voorstel moet lokale initiatieven ondersteunen en verbinden om zo de haalbaarheid te vergroten. Volgens Derk was het een lang traject welke een paar maanden in beslag heeft genomen en waar veel partijen betrokken zijn geweest.