Standpunten

Betaalbare woningen

huizen_in_aanbouw

In de provincie Utrecht is een tekort aan betaalbare woningen, voor jong en oud. Het CDA wil daarom inzetten op het herstructureren en het vitaliseren van bestaande wijken en buurten, zodat er een duurzaam ruimtegebruik ontstaat. Daarnaast herbestemming van leegstaande gebouwen, bijvoorbeeld door kantoren om te bouwen tot woningen. De bouw van nieuwe kantoren is ongewenst, omdat huidige kantoren leeg staan en mensen steeds meer thuis werken.

Het CDA vindt het belangrijk dat zowel de steden als dorpen in onze provincie vitaal blijven, waarbij behoud van een goede basisvoorziening in de kleine kernen voorop staat. De mogelijkheden om aan de rand van een kern nieuwe woningen te realiseren zijn beperkt. Het CDA wil dat de provincie uitbreiding alleen toestaat wanneer dit leidt tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Tevens is het van belang dat het vertrouwen in de woningmarkt terugkomt. Daarom is een totaalplan nodig. Er moeten goede afspraken komen met alle betrokkenen.

Twitter

DerkBoswijk

#Gelegesjes bij het tuincentrum. #kerstboom weer duurder....

DerkBoswijk

3 jaar geleden met succes het CDA initiatiefvoorstel Glasvezel in buitengebieden verdedigd en begin dit jaar de eerste werkende glasvezel verbindingen opgeleverd. In aantal gebieden lopen een... https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2360316617316051&id=100000132085664