Standpunten

Lage lasten

geld

De afgelopen jaren zijn de lasten voor alle Nederlanders flink verzwaard. Deze ontwikkeling moet worden stopgezet. Het CDA wil dat lasten laag blijven, ook in de provincie. Dit betekent dat de provincie niet meer taken uitvoert dan nodig is. Die focus is nodig om de taken waarvoor de provincie direct verantwoordelijk is, goed uit te kunnen blijven uitvoeren, ook wanneer er de komende jaren minder middelen beschikbaar zijn. Zoals ook een gezin doet in financieel lastige tijden, wil het CDA dat ook de provincie zuinig omgaat met geld. De opcenten voor de motorrijtuigenbelasting zijn in Utrecht zeer laag. Het CDA wil dat zo houden. Het provinciale bestuur blijft op deze manier een bescheiden laag, die oog houdt voor haar inwoners.

Twitter

DerkBoswijk

#Gelegesjes bij het tuincentrum. #kerstboom weer duurder....

DerkBoswijk

3 jaar geleden met succes het CDA initiatiefvoorstel Glasvezel in buitengebieden verdedigd en begin dit jaar de eerste werkende glasvezel verbindingen opgeleverd. In aantal gebieden lopen een... https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2360316617316051&id=100000132085664