Standpunten

Zorg dichtbij, voor iedereen

zorg handen

Ouderen en mensen met een chronische ziekte zijn vaak afhankelijk van goede zorg. Een belangrijk deel van deze zorg wordt de komende jaren overgedragen van het rijk aan gemeenten. Maar we zien dat deze verandering te snel gaat en mensen in de knel komen. Het CDA voelt zich sterk betrokken bij een goede zorg voor mensen die dat nodig hebben en wil dat de provincie (passend bij haar rol) haar expertise en netwerk beschikbaar stelt bij de totstandkoming van een goede samenwerking tussen gemeenten.

Twitter

DerkBoswijk

#Gelegesjes bij het tuincentrum. #kerstboom weer duurder....

DerkBoswijk

3 jaar geleden met succes het CDA initiatiefvoorstel Glasvezel in buitengebieden verdedigd en begin dit jaar de eerste werkende glasvezel verbindingen opgeleverd. In aantal gebieden lopen een... https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2360316617316051&id=100000132085664