Standpunten

Verkeersveiligheid en wegen

verkeersveiligheid_Rhenen

De provincie heeft een belangrijke rol bij de aanleg van wegen en de verkeersveiligheid. De projecten voor de Ring Utrecht, Knooppunt Hoevelaken en de Rijnbrug in Rhenen zijn nodig om de bereikbaarheid van de regio goed te houden en files en sluipverkeer te verminderen. Het CDA wil daarom vasthouden aan reeds gemaakte afspraken, waarbij ook wordt voorzien in maatregelen tegen fijnstof en geluidsoverlast.

De verkeersveiligheid van provinciale wegen moet verder worden verbeterd, inclusief de naastgelegen fietsroutes. Het CDA zet zich in om gevaarlijke locaties aan te pakken. Bij gepland onderhoud gaat de provincie standaard in gesprek met scholen en bewoners, om te kijken welke verbeteringen meegenomen kunnen worden.

Openbaar vervoer houdt kleine kernen bereikbaar. Bezuinigingen op busvervoer mogen er niet toe leiden dat delen van de Provincie Utrecht zonder OV komen te zitten. Zowel jongeren als ouderen zijn immers van het OV afhankelijk. Daar waar de buurtbus zorgt voor een betere bereikbaarheid van de kleine kernen zal dit door de provincie worden gestimuleerd en mede gefinancierd.

Twitter

DerkBoswijk

#Gelegesjes bij het tuincentrum. #kerstboom weer duurder....

DerkBoswijk

3 jaar geleden met succes het CDA initiatiefvoorstel Glasvezel in buitengebieden verdedigd en begin dit jaar de eerste werkende glasvezel verbindingen opgeleverd. In aantal gebieden lopen een... https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2360316617316051&id=100000132085664