Mensen

3. Bert van Steeg

Bert_van_Steeg-vierkant-5895

Functie:

Vice-voorzitterIk ben lid van het CDA omdat politiek van jongs af aan mijn passie is en de uitgangspunten van het CDA passen bij mij en mijn idee hoe je bestuur en samenleving vorm geeft. Vanuit een lange traditie probeert het CDA geen ideeën op te leggen, maar met de samenleving te zoeken naar vormen waarin mensen het best tot hun recht komen. Dat uitgangspunt is in de huidige samenleving nog steeds zeer actueel.


Mijn eerste verantwoordelijkheid binnen het bestuur ligt in de goede afhandeling van de financiën. Daarnaast zet ik mij graag in voor het versterken van het CDA als ledenpartij midden in de samenleving. Van oudsher is het CDA een partij die met beide benen in de samenleving staat. Tegenwoordig worden politieke partijen steeds vaker wantrouwend bekeken. We moeten als traditionele volkspartij daarom extra werk maken om mensen te betrekken bij politiek en het politieke debat dat in de samenleving leeft ook in de partij te laten plaatsvinden.Contactgegevens

LinkedIn