Mensen

8. Marije Stegenga (Veenendaal)

Marije


Marije Stegenga

Met haar plaats in de top van de lijst is de Veenendaalse Marije Stegenga (39) voornemens dit deel van de provincie te vertegenwoordigen. Als ethicus in de zorg is het haar vak mensen te helpen ethische afwegingen te maken. Daarbij is er altijd sprake van verschillende belangen. Dat is in de politiek niet anders.

Binnen de Provinciale Staten wil Marije een bijdrage leveren aan het helder laten klinken van het CDA geluid en scherp te maken hoe kernwaarden in vraagstukken op provinciaal niveau concreet kunnen worden gemaakt. 

Vrolijk en serieus tegelijk; dat is hoe je Marije het beste kan beschrijven. Enerzijds is zij inspirerende teamspeler die met vaart mensen in beweging brengt, tegelijkertijd is ze serieus in hoe ze haar taken oppakt; met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Een echte communicator: als zij spreekt dan luister je geboeid en word je uitgenodigd in gesprek en/of discussie te gaan. Zij brengt leven in de brouwerij en energie, kan voor verrassende wendingen zorgen in het debat.