Mensen

10. Marc van Ravels (Baarn)

Marc Ravels PS


Marc van Ravels

Mr Marc van Ravels (1953) kent de provincie Utrecht door en door. Hij heeft zes jaar als student rechten in Utrecht gewoond en is inmiddels 20 jaar inwoner van Baarn.

Naast zijn professionele loopbaan is hij actief in tal van organisaties zoals voorzitter van de stichting ‘Parel van Baarn’, die waakt over de toekomst van het historisch ensemble Paleis Soestdijk.

Dit is waar Marc voor staat:

Utrecht, de mooiste provincie van het land:

dat moeten we zo houden!

Laten we eerlijk zijn, van een provincie gaat je hart niet sneller kloppen. Zelfs niet van  ons mooie Utrecht! Toch is het belangrijk om op woensdag 20 maart te gaan stemmen voor de provinciale verkiezingen. En nog mooier is het om die dag het stembiljet rood te kleuren voor het CDA. Want het CDA zet zich in voor zaken die voor u tellen.

In provinciaal verband gaat het dan vooral om de beleving van onze omgeving. Nu, maar ook voor de toekomst. Alle groene ruimte die wij opgeven, komt nooit meer terug. Dat betekent dat wij ook verantwoordelijkheid moeten nemen hoe wij onze mooie provincie Utrecht doorgeven aan volgende generaties.

Zowel ruimtelijke ordening als verkeer zijn belangrijke provinciale taken. Als CDA waken wij ervoor dat niet elke gemeente op eigen houtje uitbreidt. Dat er geen hoogbouw plaatsvindt in historische kernen, en dat nieuwbouw niet telkens van de groene ruimte snoept, maar zoveel mogelijk in de bebouwde kom gebeurt. Wij zijn tegen verrommeling van het landschap door windmolens en zonnepaneelweiden. Wij zien graag dat de natuurbeleving stijgt, en bezoekers zich verspreiden over meer locaties. Wij juichen  groei van bedrijvigheid toe, bij voorkeur geconcentreerd op bedrijfsterreinen.

Bereikbaarheid heeft een hoge prioriteit, of het nu om scholen gaat, werk, ziekenhuizen: verkeer moet goed en veilig kunnen doorstomen. Stimulering van openbaar vervoer hoort daarbij; schreeuwende reclameborden langs de wegen niet.

Als CDA staan wij voor Christelijke waarden. Dat betekent zowel oog voor onze omgeving, als oriëntatie op de menselijke maat. 

Als CDA kandidaat beloof ik daar pal voor te staan.     Twitter

DerkBoswijk

@w_vreugdenhil @RegioFoodValley @2eKamertweets Wij gaan als @cda_ProvUtrecht as statenvergadering een motie indienen om als @ProvUtrecht hier bij aan te sluiten

dididorrestijn

Leuk om gasten te ontvangen? Gasten een fijne vakantie gunnen? Nee, werkelijk van je gasten houden! Dat is wat campingeigenaar Rein van Woerden, @beloofdeland Voorthuizen, motiveert.