Mensen

11. Larissa Exalto (Utrecht stad)

Larissa Exalto PS


Larissa Exalto

Larissa Exalto woont samen met haar man Mike in Utrecht. In het dagelijks leven werkt zij als projectleider bij het Longfonds. Hier is zij verantwoordelijk voor projecten die mensen met een chronische longaandoening stimuleren om zelf regie te nemen in het leven met hun ziekte. Een deel van haar werk bestaat uit het aansturen van de Longpunt ontmoetingsplekken die op 62 locaties in het land worden georganiseerd met behulp van vrijwilligers.

Tijdens het werken voor patiëntenorganisaties zag zij dat er heel veel beleid wordt ontwikkeld wat grote impact heeft op het leven van mensen met een chronische aandoening. Patiëntenorganisaties hebben vaak moeite om echt invloed uit te oefenen op dit beleid. Doordat ze sinds jonge leeftijd diabetes type 1 heeft is ze nauw betrokken bij dit onderwerp. Dat was een reden om ook zelf politiek actief te worden.

Op de vraag waarom ze dat bij het CDA actief is antwoordt Larissa: “Ik vind het belangrijk dat de Bijbel een inspiratiebron vormt. Daarnaast is CDA een partij die het belang ziet om de verantwoordelijkheid bij mensen zelf neer te leggen. Mensen help je uiteindelijk het meest door ze handvatten te geven om het zelf te kunnen doen. En uiteraard moeten we er zijn voor de (kwetsbare) mensen die het zelf niet redden.”

Larissa wil een Utrecht waar mensen niet alleen voor zichzelf leven, maar waar we echt samen leven en naar elkaar omkijken. Vanuit die visie is zij een aantal jaren geleden ook netwerk Serve the City Utrecht (STCU) gestart. STCU is een jongeren vrijwilligersorganisatie van jongeren die hulp en aandacht bieden aan mensen met weinig of geen netwerk.

Het verenigingsleven is voor haar een speerpunt waar ze zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt als fractievolger voor CDA Utrecht stad. Zij is zelf actief lid van twee tennisverenigingen en dol op sport.