Mensen

14. Christiaan Buis (Bunschoten)

Christiaan Buis PS


Christiaan Buis

Christiaan Buis is kandidaat Statenlid voor het CDA. Getrouwd met Sabine en sinds kort trotse vader van hun eerste zoon, genaamd Dante. Naast zijn werk als jurist, projectleider corporate finance en voorzitter van de ondernemingsraad, voor een van de grotere accountancy- en adviesorganisaties van Nederland, is hij betrokken bij de politiek. Sinds zeven jaar actief in de gemeenteraad van Bunschoten namens het CDA. De laatste vijf jaar daarvan als gemeenteraadslid.

Volgens Christiaan is voor hem het grootste leerpunt in die periode dat politiek niet alleen draait om kennis en kunde. Je moet ook sensitiviteit hebben voor zaken die spelen in de maatschappij, in ons dorp, regionaal en landelijk. Wat dat betreft is het belangrijk om als het ware midden in de Bunschoter, Utrechtse en landelijke samenleving te staan.

Over zijn ambitie voor de provincie Utrecht zegt hij: “Ik heb mij altijd ingezet voor een sterk en stabiel lokaal CDA inclusief goede banden met de Provinciale en landelijke CDA afdeling. De connectie met de Provinciale, en landelijke, politiek is buitengewoon belangrijk. Juist Provinciale en landelijke besluiten hebben impact op de lokale en regionale handel en wandel. Kijk maar naar een aantal voorbeelden die lokaal spelen zoals de vervuilde Westdijk, de biosgascentrale, sluipverkeer via onze Provinciale wegen en de discussie rondom de uitbreiding van Vathorst ten koste van Zevenhuizen en ons leefmilieu. In dat kader vind ik het belangrijk mij ook Provinciaal in te zetten voor ons dorp, onze regio en onze Provincie om daar een JONG, fris en ambitieus en ondernemend geluid te laten klinken. Mijn doel is om de Provinciale politiek weer dichter terug bij de mensen te brengen. De afstand is nu te groot en men heeft geen idee waar men over denkt en aan werkt.”