Mensen

2. Mirjam Maasdam

Mirjam Maasdam PS


Ik ben Mirjam Maasdam, ben 51 jaar en woon in het mooie Zeist.
In 2011 ben ik Statenlid geworden en sinds maart 2017 ben ik gedeputeerde met in mijn portefeuille onder andere vitaal platteland, landbouw, natuur en transformatieopgaven.

Ik ben al 30 jaar CDA’er. Het CDA is de enige partij die de mensen en de maatschappij zelf centraal stelt. Dus geen oplossingen van bovenaf, maar oplossingen voor problemen vanuit de mensen zelf.

Neem nou de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. Vanuit de Agenda Vitaal Platteland ondersteunt de provincie lokale initiatieven van burgers die bijdragen aan de leefbaarheid. Een bibliotheek in de basisschool in Eemdijk, een initiatief in Schalkwijk om mensen elkaar te laten ontmoeten en in beweging te komen, maar ook de oprichting van een ambachtsschool in Vreeswijk waar jongelui de gelegenheid krijgen om in de praktijk het hout-en metaalbewerkingsvak te leren. Want we komen vakmensen te kort en er zijn jongelui die het binnen het reguliere systeem niet redden.
Prachtige initiatieven, waarbij het nog het allerbelangrijkst is dat het initiatieven zijn die vanuit de gemeenschap zelf komen.  Daar hecht ik aan, en daar hecht het CDA aan. Het CDA heeft zich hier altijd sterk voor gemaakt in Utrecht en zal dat ook blijven doen!

Maar er is meer.  Ook bij de transitie van de landbouw naar meer duurzaamheid, is het van belang dat we dit samen doen. Samen met de boeren. En dat we er altijd zorg voor dragen dat wat we vragen van de boeren leidt tot een verantwoord verdienmodel. Je kunt immers niet groen zijn, als je rood staat.

Ik zou nog meer mooie voorbeelden kunnen noemen waar het CDA zich sterk heeft gemaakt voor een aanpak met draagvlak, een aanpak van onderaf. Want juist dat is het typische CDA geluid.
Dit CDA geluid is ook naar de toekomst toe van groot belang, met alle opgaven die er de komende jaren op de provincie Utrecht afkomen. Daar wil ik me graag de komende vier jaar weer vol voor inzetten.