Mensen

4. Henk Veldhuizen (Utrechtse Heuvelrug)

Henk Veldhuizen


Henk Veldhuizen, Utrechtse Heuvelrug

 

Een bekend gezicht op de lijst van het CDA in waterschap Vallei en Veluwe: Henk Veldhuizen, oud-voorzitter van LTO Noord Utrecht. ‘Ik hoop dat veel boeren mij nog kennen’, zegt Veldhuizen. ‘Met een boerenhart en boerenverstand wil ik mij nu graag gaan inzetten als bestuurder in het waterschap.’

 

Veldhuizen was twaalf jaar provinciaal voorzitter van LTO Noord in Utrecht. In die periode maakte hij zich met succes sterk voor meer ruimte om te ondernemen voor boeren in de provincie. Daarnaast was hij vijf jaar portefeuillehouder ‘Water’ binnen LTO Nederland. ‘Water is toen echt mijn ding geworden’, blikt de oud-LTO-voorman terug. In de periode dat Veldhuizen actief was voor LTO Nederland werd het startschot gegeven voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), dat een bijdrage levert aan wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

 

Zoogkoeien Na zijn afscheid eind 2013 bij LTO Noord was Veldhuizen vier jaar wethouder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. ‘Na jaren in dienst van de belangenbehartiging ben ik sinds vorig jaar volledig op mijn zoogkoeienbedrijf werkzaam’, vertelt Veldhuizen. ‘Dat bracht rust, maar inmiddels begint het weer te kriebelen om bestuurlijk actief te worden. De vraag om te solliciteren naar kandidaat-bestuurslid van het waterschap kwam op een mooi moment, ik ben er voor in.

 

’Het CDA is na de VVD momenteel de tweede partij in waterschap Vallei en Veluwe. ‘Ons verkiezingsprogramma richt zich op veilig, schoon en voldoende water’, geeft Veldhuizen aan. ‘We hebben afgelopen zomer gezien wat droogte betekent voor de boeren. De agrarische sector kan een belangrijke rol spelen bij het bufferen van water. Als je dat kunt vasthouden, zou je als landbouw bij een tekort ook mee mogen delen in wat er is vastgehouden aan water.’

Veldhuizen was één van de schrijvers van het verkiezingsprogramma ‘Om ons klimaat kun je niet heen!’ Duurzaam waterbeheer staat hoog in het vaandel bij het CDA. ‘We moeten netjes met onze aarde omgaan’, zegt Veldhuizen. ‘Rentmeesterschap is voor het CDA de basis. Dat zit in boeren, reden waarom ik mij prima op mijn plek voel bij het CDA.’

 

Betaalbaarheid van het waterschap is een hot item, maar het CDA deinst niet terug voor investeringen in bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe technieken om het probleem van medicijnresten in het oppervlaktewater aan te pakken. ‘Daar wil het CDA extra geld in steken’, aldus Veldhuizen.