Mensen

8. Woordvoerderschap fractie

woordvoerderschap


Benieuwd wie binnen de fractie over welke onderwerpen gaat? Hieronder ziet u een beknopt overzicht.  

Bovenstaand overzicht is niet uitputtend. Klik hier voor de lijst met (vrijwel) alle onderwerpen die in de Staten behandeld worden en wie daarvan de woordvoerder is. 

De meeste onderwerpen worden eerst in een commissie besproken voordat ze in de Statenvergadering worden behandeld. In de commissievergadering is er meer tijd om een onderwerp uitgebreid te bespreken. De commissies die in het schema genoemd zijn, zijn de commissies waarin de meeste onderwerpen van het desbetreffende Statenlid besproken worden. Het kan zijn dat een Statenlid ook woordvoerder is op een onderwerp dat in een andere commissie behandeld wordt. Dan zal het Statenlid ook aan de vergadering van deze Commissie deelnemen. Er zijn vijf Statencommissies: 

- Bestuur, Economie en Middelen

- Ruimte, Groen en Water

- Milieu & Mobiliteit

- Financiële Audit Commissie

- Commissie Omgevingsvisie