Netwerken

Waterschap HDSR

HDSR

Het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) ligt nagenoeg in zijn geheel in de provincie Utrecht. HDSR regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ze zijn er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Voor meer informatie over het waterschap kunt u hier klikken. Klik hier voor een kaart van de waterschappen binnen Utrecht. Onder welk waterschap valt u? 

 

CDA in HDSR

Het CDA heeft drie zetels. Bernard de Jong, Karin Sommer-de Vries en Ko Droogers vormen samen met duolid Paul Bakker een enthousiast team. Lees hier de standpunten en hier het hele verkiezingsprogramma voor het CDA in HDSR. 

Volg ons ook op Instagram via @utrechtwaterschap 

 

Laatste nieuwsberichten

Vanuit de CDA-fractie in HDSR

HDSR - algemene beschouwingen

Waterschappen onderdeel van de vitale infrastructuur van ons land

Subsidie loodvrij sportvissen in HDSR-gebied

Nieuwe start herziening waterschapsbelastingen

Algemene beschouwingen HDSR

Bernard de Jong gekozen als Hoogheemraad HDSR

Statenleden en waterschappers geïnstalleerd

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

CDA kiest voor watersporters en sportvissers