CDA

nieuws

Uithoflijn

8 februari 2019

Sinds in 2018 bekend is geworden dat de aanleg van de Uithoflijn aanmerkelijk duurder wordt dan oorspronkelijk begroot en later gaat rijden dan gepland houdt Provinciale Staten zich maandelijks bezig met de sturing op dit document. Regelmatig worden de Statenleden door het college van GS bijgepraat. De laatste maanden vaak samen met de leden van de Utrechtse Gemeenteraad.

Punt van discussie is uiteraard of er nog meer betaald gaat worden dan vorige jaar is afgesproken. De oppositie is van mening dat dit gebeurt en de coalitiepartijen zijn van mening dat GS zich keurig houdt aan de gemaakte afspraken.

Dat er dingen zijn misgegaan wordt ook door de CDA-fractie onderkent. Kritisch zijn we geweest bij de beoordeling van de organisatie en de verruiming van het budget. We hebben toen vastgesteld dat de bron van alle ellende vooral te vinden is bij het vaststellen van de bestuursovereenkomst tussen BRU en Gemeente Utrecht in 2012. Toen in 2015 het BRU werd opgeheven en de provincie de erfenis zonder bezwaren moest overnemen was uiteraard bijsturen op dit belangrijke document niet meer mogelijk.

Na het aftreden van de verantwoordelijk (VVD) gedeputeerde in 2018 is door haar opvolger de zaak voortvarend opgepakt en zijn de gemaakt afspraken goed nageleefd. Nu (begin 2019) staan we op het punt dat de Uithoflijn wordt opgeleverd door de bouwer. Daarna starten de proefritten die nodig zijn om de lijn in de zomer in gebruik te kunnen nemen.

Tot nog toe is, hopen wij, er veel geleerd van de fouten die gemaakt zijn door de diverse organisaties die verantwoordelijkheid hebben over de aanleg maar ook van de controle door  de volksvertegenwoordigers. Bij de laatste behandeling in de Staten heeft de CDA-fractie geconstateerd dat het College van GS heeft gehandeld volgens de kaders die eerder door PS gesteld zijn en hebben groen licht gegeven voor het afronden (contractueel en financieel) van de aanleg van de Uithoflijn.

Wij hopen dat zodra de tram gaat rijden nog veel meer reizigers hier gebruik van gaan maken dan er nu in bus 12 gepropt worden. Daar gaat het uiteindelijk om.