Verkiezingsprogramma_PS19

nieuws

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

12 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 mogen we weer naar de stembus. Er zijn dan twee verkiezingen: voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. 

Provinciale Staten

Het CDA ziet veel uitdagingen voor de provincie en ons Utrechters. Hoe geven we meer ruimte aan de (te) krappe woningmarkt in onze provincie? Wat kunnen we doen om stad en omgeving beter met elkaar te verbinden? Hoe gaan we zorgen voor een duurzaam Utrecht? Wat is er nodig om de kleine kernen leefbaar te houden met genoeg voorzieningen en goede bereikbaarheid? En hoe zorgen we dat meer mensen, in het bijzonder in familiebedrijven en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) meeprofiteren van het goede economische tij? Dat vraagt een concreet programma met voorstellen die mensen herkennen en waaraan ze willen bijdragen. Onder het motto: Nu bouwen aan Utrecht. Klik hier voor het verkiezingsprogramma. 

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten.

Waterschappen

In de provincie Utrecht liggen vier waterschappen: Hoogheemraadschap de Stichtse RijnlandenAmstel, Gooi en VechtVallei en Veluwe en RivierenlandKlik hier voor een kaart van de waterschappen binnen Utrecht. Onder welk waterschap valt u? 

Klik hier voor de verkiezingsprogramma's en hier voor de kandidatenlijsten en meer informatie over de verschillende waterschappen. 

Overig

Hoe gaat het stemmen nu precies in zijn werk? Klik hier voor de antwoorden op veelgestelde vragen of klik hier voor een eenvoudige uitleg.