Joba

nieuws

CDA organiseert bezoek bestuur St. Anthonius Ziekenhuis aan gemeenteraad De Ronde Venen

20 maart 2019

Op vrijdag 15 maart bracht CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg een bezoek aan het St Anthonius Ziekenhuis in Woerden. Ze was daar op verzoek van de CDA fracties van Woerden, De Ronde Venen en Oudewater. Op de agenda stond een gesprek met Luc Dumoulin van de Raad van Bestuur en Zorgmanager Woerden Wouter van Maarsseveen van het ziekenhuis, over zorg dichtbij. Van den Berg maakt zich grote zorgen over de toegang van met name ouderen tot adequate medische voorzieningen in de buurt. 

Er werd gesproken over het sluiten van de operatiekamers en vooral ook over de spoedeisende zorg in de regio die al jaren onder druk staat. Beide heren gaven aan dat zij hier ook een rol zien voor het ziekenhuis. Er moeten afspraken komen met alle partners in de zorgketen. Het CDA neemt daarin graag het initiatief. Simone Borgstede die namens het CDA De Ronde Venen bij het gesprek aanwezig was nodigde Dumoulin en Van Maarsseveen uit om ook met de gemeenteraad in De Ronde Venen om de tafel te gaan. “Communicatie over de plannen is niet altijd helder, we willen gewoon weten wat men van plan is met het Ziekenhuis in Woerden” aldus het raadslid. “Onze inwoners willen een veilig gevoel hebben als het om zorg gaat, wat gaat het St. Anthonius Ziekenhuis doen om te zorgen dat men dat gevoel terug krijgt?” Daarnaast is Borgstede ook nieuwsgierig naar de stappen die gezet worden om een Huisartsenpost te realiseren. Hierover is de heren niets bekend, de sleutel ligt bij de huisartsen aldus de bestuurders. 

Medio april zullen Dumoulin en Van Maarssenveen in ieder geval een gesprek  hebben met de leden van de gemeenteraad van De Ronde Venen, zodat er een plan gemaakt kan worden voor het realiseren van adequate zorg dichtbij.