CDA_logo_groen

nieuws

CDA stelt goede balans tussen stad en platteland centraal in onderhandelingen

12 april 2019

Voor de CDA-fractie in de Provinciale Staten van Utrecht vormt de leefbaarheid van het buitengebied en de kleine kernen een sleutelrol in de onderhandelingen rond een nieuwe coalitie. Het CDA wil graag een verkennend gesprek voeren met de vier mogelijke coalitiepartners GroenLinks, D66, PvdA en CU, maar zal alleen instemmen met een coalitieakkoord dat voor een goede balans zorgt tussen de stad en het platteland.

Na de verkiezingen op 20 maart is de formatie van een nieuwe coalitie een ingewikkelde puzzel geworden voor informateur Bram van Ojik. Het CDA heeft op voorhand aangegeven dat alle partijen, en in het bijzonder de winnaars zoals FvD, een serieuze kans moeten krijgen in de onderhandelingen. Maar nu FvD heeft aangegeven te grote programmatische verschillen te zien met GroenLinks, de andere winnaar van de verkiezingen, ligt de weg open voor alternatieve combinaties. Het CDA hechtte aan deelname van de VVD voor een evenwichtige coalitie, maar naar nu blijkt is dit voor de vier huidige gesprekspartners geen optie.

Afgelopen week presenteerde de informateur zijn advies, waarmee een coalitie van vijf partijen nu als de meest kansrijke wordt gezien. Het CDA neemt graag de handschoen op om een verkennend gesprek te voeren met de vier andere partijen, maar benadrukt dat een goede balans tussen de stad en het platteland van belang is. Daar waar het gaat om vitaliteit van onze dorpen, lokale economie, MKB en waardering voor de agrariërs is voor het CDA participatie van de inwoners cruciaal. Van onderaf breed gedragen oplossingen met voldoende draagvlak en draagkracht voor maatschappelijke opgaven verdienen de voorkeur. Hierin ligt voor het CDA de grootste uitdaging tijdens de onderhandelingen. Tegelijk waardeert het CDA het appèl dat op de partij wordt gedaan en wil recht doen aan de wens van de andere partijen. De fractie heeft daarom voorgesteld naast Bram van Ojik ook Jan Jacob van Dijk (voormalig Tweede Kamerlid en oud-gedeputeerde in Gelderland) aan te stellen als formateur.

Twitter

DerkBoswijk

@w_vreugdenhil @RegioFoodValley @2eKamertweets Wij gaan als @cda_ProvUtrecht as statenvergadering een motie indienen om als @ProvUtrecht hier bij aan te sluiten

dididorrestijn

Leuk om gasten te ontvangen? Gasten een fijne vakantie gunnen? Nee, werkelijk van je gasten houden! Dat is wat campingeigenaar Rein van Woerden, @beloofdeland Voorthuizen, motiveert.