Mirjam_2

nieuws

Volledig nieuw provinciebestuur Utrecht

20 mei 2019

De formatie van het nieuwe college is nog gaande, maar duidelijk is al wel dat er vijf nieuwe gedeputeerden komen. Dat betekent dat ook gedeputeerde Mirjam Maasdam niet terugkeert in het college. Zij neemt wel zitting in Provinciale Staten, waarvoor ze in maart opnieuw werd verkozen.

Vernieuwing van de provinciale bestuurscultuur wordt één van de aandachtspunten van het nieuwe college. “Dat vraagt om een nieuw team”, zegt Maasdam. “De functie van gedeputeerde is prachtig en ik heb me er twee jaar vol voor ingezet. Natuurlijk zal ik het gaan missen, maar voor de provincie is het van belang dat er ruimte komt om de vernieuwingsslag die nodig is te maken. Daar maak ik dan vanzelfsprekend ruimte voor.”

Het CDA heeft grote waardering voor Mirjam Maasdam. Zij was Statenlid vanaf 2011, lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 en daarna fractievoorzitter. In het voorjaar van 2017 werd ze vervolgens gedeputeerde. Als provinciebestuurder was zij onder meer verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe landbouwvisie, het Provinciaal Inpassingsplan Kantoren en de Retailvisie. Ook maakte Mirjam zich met succes sterk voor snel internet in het Utrechtse buitengebied.

“Mirjam was als fractievoorzitter en later gedeputeerde mijn mentor, toen ik ruim vier jaar geleden als nieuweling in de politiek kwam”, zegt Derk Boswijk, CDA-fractievoorzitter en onderhandelaar. “De fractie is blij dat Mirjam lid blijft van ons team, zodat we van haar kennis en ervaring nog veel gebruik kunnen blijven maken."