Willem_Wijntjes_PS_1

nieuws

Jaarrekening 2017

13 september 2019

De jaarrekening 2017 is door de accountant voorzien van een goedkeurende verklaring, dat is op zich zelf heel goed nieuws. De verklaring van de accountant is het sluitstuk van het verantwoordingsproces door Gedeputeerde Staten. Er staat niets meer in de weg om de rekening 2017 eind september door de Staten te laten vaststellen. Het werd tijd ook!

Mede door onduidelijkheden rond de aanleg van de Uithoflijn (UHL) is het opmaken van de rekening en de controle daarop ernstig vertraagd. Dat hebben overigens de provincie maar ook de gemeente Utrecht aan zich zelf te wijten. De afgelopen jaren is heel veel publiciteit geweest rondom dit onderwerp. Het ging daarbij met name om het ingrijpen in de organisatie van de UHL, het afkopen van risico's met betrekking tot de aannemer en mogelijke belangenverstrengeling van één van de leidinggevenden van de provincie.

De Staten (en dus ook het CDA) wilden de onderste steen boven hebben en dat is ook gebeurd. We hebben een rapport gevraagd aan de randstedelijke Rekenkamer en de rekenkamer van de gemeente Utrecht. Er heeft een diepgaand, forensisch onderzoek plaats gevonden naar de integriteit van het geheel, er is een onderzoek gedaan naar de manier waarop het project UHL is georganiseerd, etc.etc.

Kortom een veelheid aan onderzoek, ik heb wel eens een dijkgraaf meegemaakt die een claim moest oplossen en daarvoor de betrokkenen uitnodigde (die met hun rug naar elkaar toestonden) en melde dat het probleem, de claim, opgelost moest worden want het betreffende dossier was buitengewoon dik en zo is het maar net.

Dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is wanneer de accountant meldt dat hij/zij niet zeker is of een betaald bedrag voldoende waarde heeft opgeleverd. Ik kan mij de conclusie van de accountant voorstellen. Dat zoiets noopt tot straffe maatregelen is dan ook geschied. We zullen nog wel een paar jaar nodig hebben om de organisatie te verbeteren en het huidige college is zich dat zeker bewust.

De Staten hebben de afgelopen twee jaar het verantwoordings- en controleproces vernieuwd dus we mogen verwachten dat deze verbeteringen tot stand gebracht zullen worden. Dus kopzorgen zoals het AD van september heb ik niet, de Staten kunnen met een gerust hart de rekening 2017 vaststellen. Mijn zorg gaat nu uit naar het verbeteringsproces, we zullen het moeten halen maar dat weet je pas over een paar jaar.

 

Willem Wijntjes, CDA-commissielid 

 

 

Twitter

cda_ProvUtrecht

@teddinklo1 @CDAHeuvelrug Wij zien de transitie graag van onderop mits de doelstellingen maar gehaald worden. Dus bijvoorbeeld als ze met zon voldoende kunnen opwekken dat wind niet nodig is bijv.