Derk_zonnepanelen

nieuws

Inbreng CDA bij Statenvoorstel programmaplan Energietransitie

30 januari 2020

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 29 januari stond onder andere het Statenvoorstel programmaplan Energietransitie 2020-2025 op de agenda. Dit programma richt zich op energiebesparing en duurzame energie opwekking om daarmee de provinciale klimaatdoelen op een haalbare en betaalbare manier te realiseren. Het Statenvoorstel is aangenomen.

Het CDA wil deze energietransitie tot een succes maken. Wij kunnen ons vinden in de 4 programmalijnen: besparen, opwekken, innovatie en de provincie als voorbeeld. Een randvoorwaarde is wel dat deze transitie haalbaar en betaalbaar is. Laten we bij het realiseren van zonne-energie kwetsbare gronden zoveel mogelijk ontzien. Deze grond hebben we namelijk nog hard nodig voor natuurlijke ontwikkeling, woningbouw maar vooral ook om de kringlooplandbouw ruimte te geven. Waarom kijken we niet naar de boerensloten? De koe kan blijven lopen, panelen liggen onder het maaiveld en we wekken duurzame energie op. Verder is het CDA voorstander van dat grote opwek, zoals windmolens, geplaatst gaat worden bij infrastructuur of bedrijventerreinen. Daarnaast moeten we ons niet blindstaren op wind en zon, maar ook openstaan voor andere vormen van energie. 

Lees hier de hele inbreng van fractievoorzitter Derk Boswijk bij dit debat. 

 

 

Twitter

dididorrestijn

“Snap het. Had nóg erger gekund. Gezond Nederland staat voorop”. Eén van de steunbetuigingen van een campingeigenaar van zo’n prachtig vakantiepark. Ga er maar heel veel kamperen als dit voorbij is! #Voorthuizen #Garderen #Kootwijk https://gld.nl/qt-L

DerkBoswijk

@willemjoustra @cda_ProvUtrecht Waarbij onderwijsinstellingen en bedrijven aan elkaar worden gekoppeld. Concreet door bijvoorbeeld gezamenlijk praktijk en productielokalen in te richten om jongeren op te leiden. Verder oa ondersteunig aan techniek driedaagse om scholieren te enthousiasmeren voor techniek 2/2